Studijoms.lt

Referatai, konspektai

NATO

Globalizacija Lietuvoje ir aš

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Globalizacija jau nebenaujas mūsų visuomenės fenomenas. Tam įtakos davė ne vienas veiksnys – pradedant svarbiausiais XIXa. išradimais , pavyzdžiui elektra, ir baigiant modernistine šių laikų informacijos ir telekomunikacijos plėtra.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

Kategorija: Ekonomika, referatas |

Tarptautinė organizacija gali būti laikoma žmonių grupė, kurios nariai yra bent dviejų valstybių atstovai ir, kuri turi formalią organizacinę struktūrą, sudarančią prielaidas tų narių bendrai veiklai. Jos gali būti labai įvairios pagal veiklos sritis ir tikslus, taip pat pagal jų įtaką tarptautinių santykių raidai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Ekonominės integracijos skatinančios plėtrą

Kategorija: Ekonomika, referatas |

Integracija į Europos Sąjungą, greta siekio tapti NATO nare ir palaikyti gerus santykius su kaimyninėmis šalimis, yra vienas svarbiausių Lietuvos užsienio politikos tikslų. Integracija nėra vienkartinis įvykis, o veikiau ilgas procesas, kurio metu plečiamas ir gilinamas jau pradėtas bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių-narių.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

KASP ir Latvijos Zemessardze reformos ir jų palyginimas

Kategorija: Istorija, referatas |

1991 metų sausį, kai 1991 sausį Sovietų Sąjunga karine jėga bandė nuversti teisėtą Lietuvos Respublikos valdžią, šimtai parlamento gynėjų, prisiekė Lietuvos Respublikai ir rengėsi Aukščiausiosios Tarybos rūmų gynybai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , ,

Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO)

Kategorija: Istorija, referatas |

Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO) buvo įkurta 1949m Šiaurės Atlanto sutartimi, kuri plačiai visuomenei geriau žinoma kaip Vašingtono sutartis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Lietuvos kariuomenė

Kategorija: Istorija, referatas |

Lietuva jau gali pasigirti beveik visus NATO standartus atitinkančia kariuomene. Daugelį amžių pėstininkai buvo viena iš svarbiausiųjų, pagrindinė kariuomemenės rūšis, jiems buvo ir yra skiriami pagrindiniai uždaviniai mūšių laukuose.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

NATO moksleivio akimis

Kategorija: Istorija, rašinys |

Rašinys apie NATO. 1949metų balandžio 4-ąją dvylikos valstybių atstovai Vašingtone pasirašo sutartį, kuria įkuria Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją- NATO. Šios organizacijos tikslas – ginti laisvę bei demokratiją ir atsispirti Blogio imperijos Rytuose grėsmei.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,