Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Motiejus Valančius

Motiejaus Valančiaus biografija

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Motiejus Valančius – vienas iš žymiausių devynioliktojo amžiaus antrosios pusės lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjų, istorikas, rašytojas didaktas, švietėjas, blaivybės sąjūdžio organizatorius, nelegalios lietuvių spaudos kūrėjas ir aukšto rango katalikų bažnyčios dvasininkas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Motiejus Valančius “Palangos Juzė”

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Didysis lietuvių tautos švietėjas ir kultūros puoselėtojas Motiejus Valančius gimė 1801 metais netoli Salantų esančiame Nasrėnų kaime. Pakrikštytas Kalnalio bažnyčioje. Mokėsi Žemaičių Kalvarijoje, studijavo Varniuose ir Vilniuje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Maironis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

XX a. pradžioje Maironio kūrybai įtakos turėjo tokie istoriniai faktai kaip karas, ”tremtinių;” pasitraukimas į Rusiją , vokiečių okupacija ir Lietuvos valstybės susidarymas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Motiejus Valančius

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

M. Valančius yra dominuojanti XIX a. vidurio Lietuvos istorijos figūra, ir jo literatūrinis darbas negali būti suprastas ir įvertintas be ryšio su viešo reiškimosi visuma, religine, politine, švietėjiška veikla, kuri esmingai palietė Lietuvos visuomenės sąmoningumo turinį ir linkmę.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Motiejus Valančius

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Valančiaus darbų didybę mūsų kultūros istorijoje nulėmė, kad jis, kaip mokslo vyras ir aukščiausias Lietuvoje katalikų bažnyčios asmuo, labai sunkiu, kone žūtbūtiniu mūsų tautai, jos kalbai laikotarpiu apsisprendė ir veikė lietuvybės naudai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Motiejus Valančius

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

M.Valančius gimė 1801m., netoli Salantų (Kretingos r.) esančiame Nasrėnų kaime. Pakrikštytas Kalnalio bažnyčioje. Mokėsi Žemaičių Kalvarijoje, studijavo Varniuose ir Vilniuje. Jau studijų laikais pasižymėjo dideliais gabumais, išmintinimi ir darbštumu. 1828m. Vilniaus katedroje įšventintas į kunigus, o 1849m. buvo įšventintas į vyskupus.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,