Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Milžino paunksmė

Balys Sruoga

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vytauto garbei B.Sruoga parašė trijų veiksmų, devynių paveikslų dramą “Milžino paunksmė”. Tai istoriniais duomenimis paremta drama, iškelianti Vytauto asmens didybę ir jo reikšmę Lietuvos istorijoje. B.Sruoga stengėsi nepasiduoti pompastiškam Vytauto šlovinimui, paradiniam aukštinimui.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,