Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Meninė kryptis – simbolizmas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Simbolizmui dailėje pradžią davė XIX a. antrojoje pusėje Anglijoje susikūrusi dailininkų prerafaelitų grupė, kuri siužetą savo kūrybai ieškojo viduramžių legendose ir poezijoje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

S. Nėries eilėraštis “Žydi saulė”

Kategorija: interpretacija, Lietuvių kalba |

M. K. Čiurlionis ir Salomėja Nėris, dvi pirmojo ryškumo žvaigždės lietuvių tautos kultūros padangėje, sakytum, prasilenkė savo gyvenimo orbitomis, kad maždaug po keturių dešimtmečių susilietų ir suskambėtų simfonija, gaivia, kupina gyvybės, virpančių jausmų, svarių minčių ir kūrybos polėkio, poetės šešių eilėraščių cikle.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Kategorija: analizė, Lietuvių kalba |

Lietuvių dailininko ir kompozitoriaus Čiurlionio (1875-1911) vardas ir jo darbai, garsėję Rusijoje, Lenkijoje, Vokietijoje prieš pirmąjį pasaulinį karą vėliau buvę lyg ir primiršti, pastaraisiais dešimtmečiais vėl žadina didelį susidomėjimą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , ,

Čiurlionio kūryba ir darbai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Čiurlionio kūrybinis palikimas yra ne tik gausus-jis paliko apie 300 įvairių žanrų muzikos kūrinių. Būdingas šio kompozitoriaus muzikos bruožas yra jos liaudiškumas, susijęs su meile gimtajam kraštui ir gamtos poezijai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

M. K. Čiurlionis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Prie didžiųjų menininkų reikia priskirti M. K.Čiurlionį, nepalaužiamos valios, didelio pasiryžimo ir skaisčios sielos žmogų kūrėją, kuris, palyginti, per trumpą savo gyvenimą suspėjo tinkamai išsilavinti ir ištobulėti, kad sėkmingai įvykdytų savo menininko misiją.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Simbolizmo raida

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos gyvavimo metais simbolizmas iškilo kaip įtakingiausias literatūrinės traukos centras. Neturėjo atskiro žurnalo ar vienminčių grupuotės.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

M. Konstantinas Čiurlionis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Lietuvių tautos istorijoje, kultūriniame jos palikime ypač svarbią vietą užima muzikas ir dailininkas M. K. Čiurlionis. Tai buvo pirmasis lietuvių kompozitorius, padėjęs pagrindus lietuvių profesionaliajai muzikai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

M.K.Čiurlionis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Lietuvių tautos istorijoje, kultūriniame jos palikime ypač svarbią vietą užima muzikas ir dailininkas M. K. Čiurlionis. Tai buvo pirmas lietuvių kompozitorius, padėjęs pagrindus lietuvių profesionaliajai muzikai. Su jo vardu susiję profesionaliniai lietuvių fortepijoninės, kamerinės ir simfoninės muzikos kūriniai, liaudies dainos vaikams, pirmieji bandymai teoriškai apibendrinti lietuvių liaudies dainas, nustatyti muzikos nacionalinio stiliaus pagrindus.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

M. K. Čiurlionis gimė 1875 m. nedideliame Lietuvos miestelyje, Varėnoje, vargonininko šeimoje. Buvo vyriausias iš devynių brolių ir seserų. Vėliau šeima persikėlė į gydyklomis garsų kurortinį miestelį Druskininkus. Čia prabėgo Konstantino vaikystė ir dalis gražiausių, kūrybingiausių gyvenimo metų.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,