Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Mickevičiaus kūryba

A. Mickevičius

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

A.Mickevičius įėjo į pasaulinę literatūrą kaip kovingas romantikas: karštai gynė tautos ir asmenybės teisę į laisvę, protestavo prieš baudžiavą, kvietė į kovą prieš carizmą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Romantizmas A. Mickevičiaus kūryboje

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Romantizmo idėjų įsikūnijimas- laisvės, atskirumo, nepaklusnumo, vienatvės, pasaulio netobulumo ir nykumo demonas. A.Mickevičiaus kūryboje demonizuojamo personažo nėra.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Apie Adomą Mickevičių

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Adomas Mickevičius – pasaulinio masto rašytojas, rašęs lenkų kalba, vienas žymiausių romantizmo atstovų visuotinėje literatūroje. Jis gimė 1798m. gruodžio 24d. Zaosėje, netoli Naugarduko (dab. Baltarusijoje).

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , , ,

Meilės samprata Adomo Mickevičiaus kūryboje (“Meilės sonetai’)

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Taigi, kokia XIX a. pradžios rašytojo meilės samprata, jos idealas? Kaip suvokti stiprių ir gausių, dažnai neigiamų, jausmų chaosą A.Mickevičiaus kūryboje? Romantikas jaučiasi viduje atitrūkęs, nori būti savimi, kažkuo nauju, moterišku, nelauktu, nenumatomu (tai, savaime suprantama, tinka ir jų nuomonei apie protėvius).

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Romantinis herojus Adomo Mickevičiaus kūryboje

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Pasaulinės literatūros olimpe Adomas Mickevičius stovi greta Getės, Šilerio, Bairono, Puškino. Tai iškiliausia Vidurio Europos literatūros figūra, pakelta į aukštybes “Tautų pavasario” bangos.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Adomo Mickevičiaus asmenybė

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

A. Mickevičiaus biografija. Adomas Mickevičius gimė 1798, Zaosėje arba Naugarduke. Lankė Naugarduko domininkonų mokyklą, o ją baigęs, atvyko studijuoti į Vilniaus universitetą. Pasirinkęs laisvųjų menų fakultetą, klausėsi garsių ano meto profesorių paskaitų: G.E. Grodekas (G.E. Groddeck) dėstė antikinę filosofiją, L.Borovskis (L.Borowski) – retoriką ir poetiką, J.Lelevelis (J.Lelevel) – istoriją.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Moteriškumo samprata A. Mickevičiaus ,,Gražinoje”

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Šis Adomo Mickevičiaus kūrinys , , Gražina’’ yra labai įdomus. Jame daug kalbama apie Lietuvą, narsius karžygius, ir, žinoma, pasakojama apie šauniąją moterį Gražiną.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Moteriškumo samprata poemoje „Gražina“

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Adomas Mickevičius – romantizmo epochos rašytojas. Keliaudamas po platųjį pasaulį parašė daug kurinių. Gyvendamas Kaune jis sukūrė “Gražiną”. To meto menininkai savo kūriniuose išaukštindavo vyrą, jo gerąsias savybes pabrėždavo, o blogąsias pasistengdavo susilpninti, paslėpti.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Adomas Mickevičius

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Adomas Mickevičius (Adam Mickiewicz) – pasaulinio masto rašytojas, rašęs lenkų kalba, vienas žymiausių romantizmo atstovų visuotinėje literatūroje. Jis gimė 1798m. gruodžio 24d. Zaosėje, netoli Naugarduko (dab. Baltarusijoje).

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

A. Mickevičiaus baladės ”Bičiuliams” analizė

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Mickevičius buvo žymus XIX a. lietuvių kilmės romantikas, gyvenęs ir lenkiškai kūręs Lietuvoje. Lietuvoje jis išgyveno ir savo pirmąją bei didžiausią gyvenimo meilę Marilei Vereščak. Ši meilė buvo nelaiminga ir paliko A. Mickevičiaus gyvenime bei kūryboje žymų pėdsaką

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Puslapiai:12»