Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Marcelijus Martinaitis

M. Martinaitis “Ašara”

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Liepiamąja nuosaka įsakmiai kreipiamasi: nepalik, išbučiuok, pagailėk, susimilk… Atkuriamas tradicinis pasaulio vaizdas: namai, senelės akiniai, užstalė…

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

M. Martinaitis “Kukutis važiuoja pilnu troleibusu”

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Jau pats baladės pavadinimas Kukutis važiuoja pilnu troleibusu intriguoja. Taigi Kukutis (liaudies šnekamojoje kalboje kukutis – baugus, atsargus paukštis) atsiduria mieste. Ką lems i situacija – suspaustas i visų pusių?

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Marcelijus Martinaitis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Marcelijus Martinaitis, kaip ir dauguma jaunosios kartos poetų, bandė nutolti nuo “jausmų lyrikos, nuo visų tų virpėjimų ir lakstymų su balionais”, pasak jo. Rinkinyje “Saulės grąža” (1969) jis stengėsi depersonalizuoti eilėraščio subjektą, ieškodamas jam įvairių kaukių- kvailutės Onutės, pravirkusios dėl raudono siūlo; girto žuvelio, atidavusio Dievui velveto kepurę; žemaičio Kukučio, kurio troboj gaidys per naktį išgieda visą šimtmetį.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,