Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Maironio kūryba

Asmeninė Maironio lyrika

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Mokėsi namie, nuo 1873 metų Kauno gimnazijoje. Mėgo literatūrą, ypač lenkų poetų ir rašytojų Adomo Mickevičiaus, J. Kraševskio, J. Slovackio. Pats ėmė rašyti eilėraščius. Baigęs gimnaziją (1883), išvyko į Kijevo universitetą studijuoti literatūros.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Maironio eilėraštis ,,Ant Neapolio užtakos”

Kategorija: interpretacija, Lietuvių kalba |

Eilėraštis galėtų būti priskirtas ,,geografiniams” arba ,,kelionių įspūdžių” eilėraščiams- kaip ,,Rigi Kulm”, ,,Vakaras ant ežero keturių kantonų”, ,,Alpių viršūnės” bei kiti, Lietuvos kraštovaizdį atspindintys Maironio eilėraščiai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Maironis “Vilnius prieš aušrą”

Kategorija: analizė, Lietuvių kalba |

Maironis – lietuvių poetas, siekęs savo darbais ir eilėraščiais neleisti užmigti žmonių tautiškumui. Toks ir yra eilėraštis „Vilnius prieš aušrą“

Skaityti visą »

Gairės: , , , , ,

Maironis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Jonas Mačiulis, pasirašinėjęs Maironio slapyvardžiu, gimė 1862 m. lapkričio 2 d. buv. Raseinių apskrityje, Šiluvos valsčiuje, netoli nuo Tytuvėnų, laisvų nuo baudžiavos, vadinamųjų “karališkųjų”, valstiečių šeimoje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Jonas Mačiulis – Maironis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Va. pabaigos tautinio sąjūdžio idėjų reiškėjas. Maironis – poetas romantikas, lyrikos branduolį sudaro eilėraščiai apie Tėvynę. Poetas romantiškai vaizduoja jos praeitį (“Milžinų kapai”, “Trakų pilis”, “Vilnius”(prieš aušrą)), idealizuoja Lietuvos gamtą(“Mano gimtinė”, Kur bėga Šešupė”, “Vakaras ant ežero keturių kantonų”), tiesiogiai išpažįsta meilę Tėvynei(“Taip niekas tavęs nemylės”).

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Tevynės meilės vaizdai Maironio kūryboje

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Jonas Mačiulis , pasirašinėjęs Maironio slapyvardžiu , gimė 1862 m. lapkričio 2 d. buvusioje Raseinių apskrityje , Šiluvos valsčiuje , netoli nuo Tytuvėnų , laisvų nuo baudžiavos , vadinamųjų “karališkųjų” valstiečių šeimoje. Jo tėvas buvo mažaraštis , bet apsukrus turtėjančių kaimo sluoksnių atstovas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Maironio kūryba ir asmenybė

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Maironis yra pirmasis esmiškai rašytinės poezijos kūrėjas, iš pagrindų ją modernizavęs, parodęs, ką gali lyrika kaip literatūros rūšis, lyrikos formomis išskleisdamas platų individualaus subjektyvumo turinį, teigdamas asmens vertę ir reikšmingumą. Asmens vidinis pasaulis, modernaus subjektyvumo sklaida yra svarbiausia jo poezijos tema.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Maironis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

XX a. pradžioje Maironio kūrybai įtakos turėjo tokie istoriniai faktai kaip karas, ”tremtinių;” pasitraukimas į Rusiją , vokiečių okupacija ir Lietuvos valstybės susidarymas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Maironio eilėraščio “Išnyksiu kaip dūmas” analizė

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Dvidešimto amžiaus pradžioje sutvisko nauja šviesa, nušvietusi kiekvieno lietuvio gyvenimo tikslą, sujaukusi pasyvų mąstymą, sudrumstusi giliausias pasąmonės erdves, sukėlusi praeities didybės ir nuoskaudų akimirkas, privertusi “atsimerkti” ir žvelgti ne vien į praeitį, bet ir į ateitį…

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Maironio gyvenimas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Pasandravys ir Bernotai rymo lygumoje, vietomis išraižytoje vaizdingų, krūmokšniais ir medžiais apaugusių upelių. Pro Pasandravį teka Sandrava, kitapus Bernotų sodybos – už keliuko ir lauko, durpingą anuomet vandenį į Dubysą plukdė Luknė.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Puslapiai:12»