Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Maironio gyvenimas

Asmeninė Maironio lyrika

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Mokėsi namie, nuo 1873 metų Kauno gimnazijoje. Mėgo literatūrą, ypač lenkų poetų ir rašytojų Adomo Mickevičiaus, J. Kraševskio, J. Slovackio. Pats ėmė rašyti eilėraščius. Baigęs gimnaziją (1883), išvyko į Kijevo universitetą studijuoti literatūros.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Maironis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Jonas Mačiulis, pasirašinėjęs Maironio slapyvardžiu, gimė 1862 m. lapkričio 2 d. buv. Raseinių apskrityje, Šiluvos valsčiuje, netoli nuo Tytuvėnų, laisvų nuo baudžiavos, vadinamųjų “karališkųjų”, valstiečių šeimoje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Jonas Mačiulis – Maironis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Va. pabaigos tautinio sąjūdžio idėjų reiškėjas. Maironis – poetas romantikas, lyrikos branduolį sudaro eilėraščiai apie Tėvynę. Poetas romantiškai vaizduoja jos praeitį (“Milžinų kapai”, “Trakų pilis”, “Vilnius”(prieš aušrą)), idealizuoja Lietuvos gamtą(“Mano gimtinė”, Kur bėga Šešupė”, “Vakaras ant ežero keturių kantonų”), tiesiogiai išpažįsta meilę Tėvynei(“Taip niekas tavęs nemylės”).

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Jonas Mačiulis – Maironis

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Jonas Mačiulis – Maironis buvo plataus literatūrinio išsilavinimo žmogus, gerai pažinęs pasaulinės literatūros klasikus. Jo asmeninėje bibliotekoje yra knygų rusų , lenkų, lotynų prancūzų, vokiečių kalbomis. Maironis mėgo savo gimtąją kraštą – Lietuvą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , , ,

Maironio kūryba ir asmenybė

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Maironis yra pirmasis esmiškai rašytinės poezijos kūrėjas, iš pagrindų ją modernizavęs, parodęs, ką gali lyrika kaip literatūros rūšis, lyrikos formomis išskleisdamas platų individualaus subjektyvumo turinį, teigdamas asmens vertę ir reikšmingumą. Asmens vidinis pasaulis, modernaus subjektyvumo sklaida yra svarbiausia jo poezijos tema.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Bandymas grįžti į Jono Mačiulio paauglystę

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Žmonės vienas kitam artimi arba tolimi gali būti įvairiais atžvilgiais: charakterio, veiklos, interesų, polinkių. Kūrėją su skaitytoju galėtų sieti tema, problema, kalbos maniera, pasaulėžiūra. Man pačiam atrodytų įdomu į Maironį – vieną įspūdingiausių XX amžiaus asmenybių – pažvelgti kaip į bendraamžį – paauglį, gimnazistą

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Maironio gyvenimas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Pasandravys ir Bernotai rymo lygumoje, vietomis išraižytoje vaizdingų, krūmokšniais ir medžiais apaugusių upelių. Pro Pasandravį teka Sandrava, kitapus Bernotų sodybos – už keliuko ir lauko, durpingą anuomet vandenį į Dubysą plukdė Luknė.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Maironio gyvenimo faktai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Dubysos paupio sritis davė lietuvių tautai poetą, kuris taip ilgesingai troško „ prikelti nors vieną senelį iš kapų milžinų ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį iš senųjų laikų“. Poeto tėvai , seneliai ir proseneliai buvo Betygalos apylinkių gyventojai, vadinamieji „karališkieji“ valstiečiai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Maironio biografija ir kūryba

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Jonas Mačiulis, pasirašinėjęs Maironio slapyvardžiu, gimė 1862 m. lapkričio 2 d. buv. Raseinių apskrityje, Šiluvos valsčiuje, netoli nuo Tytuvėnų, laisvų nuo baudžiavos, vadinamųjų “karališkųjų”, valstiečių šeimoje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Jonas Mačiulis – Maironis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Maironis (šiuo slapyvardžiu pasirašinėjęs Jonas Mačiulis) yra iškiliausias XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios lietuvių poetas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Puslapiai:12»