Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Lyrika

Literatūros žanrai ir rūšys

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Baladė – trumpas eiliuotas istorinių ar liaudies motyvų kūrinys, vaizduojantis intriguojančius, paslaptingus, dažnai šiurpius įvykius, tragiškus žmonių likimus; ypač buvo paplitusi romantizmo literatūroje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

J. Aisčio poezija. Eilėračių analizė

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Nuo Putino Aistis suko atgal į folklorą, žodį pervedė per sodiečio vaizduotei būdingas formas, pratęsė tą lyrizmo variantą, kurio ištakų ieškojome liaudies dainose. ( Viktorija Skrupskelytė )

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

J. Aisčio poezija. Eilėračio analizė

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Eilėraštis išauga i vaikystės įspūdžių. Svarbi vaikiška siela. Skaidri lyrikoje jausminė atsvara gamtoje: visikas atvirumas, liūdesys, verksmas. Gamtos detalės: šilas ir vilgantys Nemuno vandenys.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

J. Aisčio poezija. Eilėračių analizė

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Lyrika neatskiriama nuo kuriančios asmenybės. Kaip gali būti eilės kitokios nei a pats? Net vaidindamas tu negali išeiti anapus savo galvos ribų, anapus savo nuotaikos ir likimo. Rašto žmogaus stiliun įeina visas žmogus

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Meilės tema S. Nėries lyrikoje

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

S.Nėries – tai talentingiausia lietuvių poetė. Ji – mūsų tautos lakštingala! S.Nėries kūryba – tai savotiškas lyrizmo simbolis lietuvių literatūroje. Jau pirmaisiais savo eilėraščių rinkiniais ji nusipelnė subtiliausios lietuvių lyrikės vardą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Romantizmo apraiškos Maironio lyrikoje

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

R o m a n t i z m o sąvoka yra daugiareikšmė. Ja įvardijamas meninio vaizdavimo tipas, priešingas realistiniam (dominuoja ne tikrovės atkūrimo, bet perkūrimo principas).

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Jonas Biliūnas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

“Kai skaitai trumpus, bet prasmingus, nuostabaus žavesio kupinus apsakymus, negali net įsivaizduoti į kokias aukštumas būtų įkopęs šis talentas, jei nebūtų taip anksti suklupęs, kopdamas į laimės kalną.” /K.Umbrasas/

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Nakties vaizdinių prasmės V. Mykolaičio – Putino lyrikoje

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Nė vieno žmogaus gyvenimo kelias nebūna lygus, vienpusiškas arba nuolatos ramiai sruvenantis kaip upė. Kiekviena diena vis kitokia, atnešanti naujų išgyvenimų, naujų jausmų, sąmonę audrina įvairios emocijos, todėl žmogus visą laiką tarsi keičia spalvotus akinius: skirtingose būsenose jis skirtingai vertina save, aplinką ir supančius žmones.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,