Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Lietuvių mitinės būtybės

Mitinės būtybės sakmėje

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Tikėjimas yra žmogaus draugas, lydintis jį nuo lopšio iki mirties. Tikėjimas yra vienas svarbesnių reiškinių tautų gyvenime, o gal, manyčiau, net ir svarbiausias. Pats tobuliausias žmogaus vertės matas yra jo proto poreikiai, religinės sąvokos ir tikėjimas, įsiskverbiantis į giliausius sielos kampelius.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Mitinės pasaulėžiūros ir ritualo ypatumai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

MITINĖS PASAULĖŽIŪROS IR RITUALO YPATUMAI LIETUVOS KAIMO BENDRUOMENĖS KULTŪROJE

Pasaulėžiūrą sąlygoja kultūra, kurioje gyvena žmogus. Ji yra neatskiriama kultūros dalis. Šiuo atveju, kultūrą reikėtų suprasti plačiąja prasme –

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Raganos – lietuvių mitinės būtybės

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Iš visų ,,nepaprastų” žmonių Lietuvoje labiausiai buvo žinomos raganos. Sakmių apie jas ,,Lietuvių pasakojamosios tautosakos motyvų kataloge” užregistruota apie 150, o iš viso, apytiksliais duomenimis, – arti tūkstančio.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,