Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Lietuvių kūryba tremtyje

Tremties literatūra

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

1941 metais birželio mėnesį dešimtys tūkstančių lietuvių, latvių, ir estų buvo ištremti iš tėvynės arba pateko į koncentracijos stovyklas bei kalėjimus. Tremtyje atsidūrė ir tūkstančiai suomių. Tremtiniai Sibire patyrė neįsivaizduojamas kančias. Didelė dalis, tarp jų ir vaikam, mirė iš bado.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Tremties literatūra

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Amžino įšalo žemės įvaizdis, daugeliui, ypač jaunesnės kartos, žmonių iki šiol pirmiausia kėlęs geografines asociacijas, pagaliau prisipildo istorinės prasmės, tampa metafora, išreiškiančia tautos pažeminimą, iškentėtas kančias, fizinį jos naikinimą ir dvasinį luošinimą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Kas padėjo tremtiniams išlikti laisviems?

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

1941m. birželio 14 d. trečią valandą nakties Maskvos įsakymu visame Pabaltijyje – Lietuvoje, Latvijije ir Estijoje – vienu metu prasidėjo masiniai areštai ir žmonių deportacija į Sibirą. Perpildyti ešelonai vienas po kito ėjo į Rytus, išveždami tuos, kurių didžiajai daliai niekada nebuvo lemta sugrįžti.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Tremtis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Kas galėjo pamanyti, kad „vargo mokykla“ vėl pasikartos, tiktai nepalyginamai sunkesnėmis sąlygomis, toli nuo gimtosios Lietuvos, šiaurėje, stalinizmo metų lagerių pragaruose. Tenai nebuvo mokyklų, nebuvo geriau ar blogiau apmokomų darbų. Ten buvo tik vienas tikslas – išgyventi.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,