Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Leksika

Kalbos kultūra

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

„Kalba yra žmogaus dvasios organas, žmogaus minties ir jausmo išraiška, ja kalbančios genties visuomeninio ir privačiojo gyvenimo veidrodis, genties intelektualinių ir moralinių vertybių saugykla. Ryšys, siejantis laiką ir erdvę, vienijantis visas kartas ir asmenybes, individus ir kartu – gyvas, tradicinis svarbiausių įvykių bei genčių tarpusavio santykių metraštis.“ A. Baranauskas

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Žargoninė leksika Balio Sruogos “Dievų miške”

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Darbe bus aptariamas iškilus lietuvių tautos rašytojas Balys Sruoga, jo memuarų knyga “Dievų miškas”. Kiekvienas darbas turi savitumo, todėl trumpai apžvelgsiu rašytojo gyvenimą ir kūrybą. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas “Dievų miško” žargoninei leksikai, kuri paimta iš ypatingai savitos aplinkos.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Jaunimo žargonai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Kalba yra svarbiausia žmonių bendravimo priemonė. Be jos negali būti pažangos, visuomenės, kultūros. Buvo laikai, kai žmonės nemokėjo rašyti. Pasaulio istorijoje žinomi amžiai, kai nebuvo valstybių.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Studentų žargonybės

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Žargoną galima vertinti kaip savotišką kalbą, atsiradusią skirtingų kalbų sandūroje. Būtent dėl šios savo ypatybės tam tikras žargonas gali tapti savotiška įvairių tautybių atstovų bendra kalba.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Kalbos klaidos ir jų taisymai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Susiklosčiusi Lietuvos istorinė situacija turėjo didelės įtakos lietuvių kalbai. Rusifikacija, germanizacija, polonizacija labai veikė lietuvių kalbos raidą. Dėl jų atsirado daug naujų žodžių.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Žodynai ir jų tipai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Kad būtų galima mokytis kurios nors kalbos ar tyrinėti žodžius bei žodžių junginius, jau nuo seno sudarinėjami įvairūs jų rinkiniai — žodynai, arba leksikonai. Žodynų sudarymo teorija ir praktika vadinama leksikografija.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Reikalavimai terminams ir terminų skolinimasis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vienais terminais negalima išreikšti nei senos, nei naujos minties, nes terminai yra lyg ir riboti žodžiai. Pastarasis žodis , tarsi nenuorama, šokinėja, nenustygdamas vietoje, o terminas, lyg koks pedantiškas biurokratas, žino savo vietą, vaidmenį, reikšmę ir stengiasi jos laikytis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Leksikologija

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Leksika yra kalbos žodžių visuma, trumpai tariant, Žodynas (šiaip žodynas dažniau reiškia knygą, į kurią surašyti žodžiai).O žodžius, jų parinkimą ir vartojimą tiria kalbos mokslo šaka leksikologija.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Teksto redagavimas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Jau nuo gilios senovės mūsų protėviai suvokė kalbos svarbą ir reikšmę. Džiaugėsi ja, puoselėjo ir saugojo. Džiugu, kad jiem pavyko. Šiandieną mes galime didžiuotis viena seniausių ir turtingiausių kalbų pasaulyje. Deja, ne visuomet mūsų kalba yra tokia graži ir miela ausiai bei akiai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,