Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Laikraštis

Namas, kuriame gyvena vaiduokliai

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Atsikėliau, kaip visada, išlipau iš lovos nusiprausiau, pavalgiau. Dar buvo likusios kelios minutės iki išėjimo į mokyklą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Varpas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Kaip Aušra neatsiejama nuo J. Basanavičiaus, taip Varpas – nuo V. Kudirkos. Šį periodinį leidinį (mėnraštį) pradėjo leisti draugija „Lietuva”, įsteigta Varšuvoje 1888 m. J. Gaidamavičiaus – Gaidžio ir V. Kudirkos iniciatyva. Tais pačiais metais buvo išleistas Varpo prospektas, o 1889 m. pradžioje išėjo pirmas Varpo numeris.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Laikraštis “Varpas” ir politinės idėjos

Kategorija: Istorija, referatas |

XIX a. pabaigoje XX a. pradžioje vyko spartus tautinės sąmonės brendimas ir moderniosios tautos formavimasis. Plačiai plito nelegalios spaudos leidiniai: laikraštis “Varpas”, lietuviškos knygos, maldaknygės, spausdintos Tilžėje ir platintos knygnešių.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,