Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Kultūra

V. Kavolio kultūros teorija ir tyrimo metodologija

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Kultūra, arba civilizacija plačiąja prasme, yra kompleksinė visuma, apimanti žinias, meną, teisę, paprašius ir bet kokius sugebėjimus bei įgūdžius, kuriuos įgyja žmogus kaip visuomenės narys.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Vizijos ir tikrovė mūsų kultūros kelyje

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Norėčiau išskleisti savo sparnus ir palikti šią ašarų pakalnę. Bet negaliu. Svetimas skausmas užnuodijo man širdį. Kaip koks narkotikas verčia paklusti nevaldomiems impulsams ir vis toliau nuklysti nuo tikrojo kelio.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , , , , ,

Antikinės kultūros bruožai

Kategorija: Istorija, referatas |

Tradiciškai antikos istorija dalijama į senovės Graikijos ir senovės Romos istoriją. Jas sieja daug politikos, ekonomikos, kultūros panašumų. Todėl kai kurie mokslininkai šias dvi savarankiškas antikos dalis sujungė į vieną civilizaciją ir pavadino ją helenizmu

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Kultūros istorija

Kategorija: Istorija, referatas |

Kiekvienai tautai būdinga specifinė ir nepakartojama kultūra. Studentui būtina pažinti kultūros procesą nuo seniausių laikų iki šių dienų. Tai įgalintų jį suvokti lietuvių tautos ir kultūros santykį, pažinti jos dvasinės ir materialinės kultūros paveldą, europietišką kultūros pobūdį, o istorinė patirtis padėtų perprasti šiuolaikinę kultūros būklę, jos raidos perspektyvas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , ,

Mitinės pasaulėžiūros ir ritualo ypatumai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

MITINĖS PASAULĖŽIŪROS IR RITUALO YPATUMAI LIETUVOS KAIMO BENDRUOMENĖS KULTŪROJE

Pasaulėžiūrą sąlygoja kultūra, kurioje gyvena žmogus. Ji yra neatskiriama kultūros dalis. Šiuo atveju, kultūrą reikėtų suprasti plačiąja prasme –

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,