Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Krėvės veikla

Vinco Krėvės kūryba

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Į lietuvių literatūrą Krėvė atėjo iš karto ir tvirtai atsistojo pirmosiose rašytojų gretose. Krėvės kūrybos tikslai buvo kilnūs ir dideli. Skatinamas nacionalinės savigarbos ir kitų tautų pavyzdžių, jis stengėsi sukurti lietuvių herojinį epą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Vinco Krėvės biografija

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Krėvė! Šis vardas verčia mus apie daug ką susimąstyti, atmintyje ir vaizduotėje sukelia įvairių prisiminimų, meninių paveikslų, žmonių likimų… Lietuvos praeitis, herojiški protėvių žygiai, vargana, bet poetiška dzūkų šiaudinė pastogė, legendomis apgaubti ežerai, kalvos ir miškai, lietuvių liaudies dvasinė kultūra, amžinieji būties klausimai, žmogaus prigimties sudėtingumas ir grožis, tolimųjų Rytų išmintis – visa tai V. Krėvės kūrybos ištakos ir šaltiniai, medžiaga ir temos.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Vincas Krėvė – Dzūkijos krašto sūnus

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Mickevičius, būsimas Krėvė, gimė 1882 m. spalio 19 d. nuostabiame Dzūkijos krašte, Subartonių kaime. Jau pradžios mokykloje buvo matyti, kad Vincukas labai gabus, tad tėvas nusprendė jį mokyti, tikėdamasis sulaukti kunigo. Tačiau kunigu Vincas netapo.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Vincas Krėvė

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Dzūkijos ūkininkų sūnus, pasimokęs 2 m. Vilniaus kunigų seminarijoje, išvyko į Kazanę laikyti brandos atestato egzaminų, netekdamas tėvų paramos. 1904 m. pradėjo studijuoti filologiją Kijevo universitete.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Vinco Krėvės Mickevičiaus asmenybė ir kūryba

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

V.Krėvės apsakymuose žmonės glaudžiai susiję su gamta. Gamta kaimo žmogui atrodė gyvas ir protingai sutvarkytas pasaulis, tik mokėk jį stebėti, mylėti ir juo džiaugtis. Be gamtos, ypač be miško, dzūkas neįsivaizdavo savo gyvenimo.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Vincas Krėvė (1882 – 1954)

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Universalus lietuvių literatūros atstovas V.Krėvė gimė 1882 m. spalio mėn. 19 d. Subartonių kaime. Gimtoji dzūkų žemė išaugino mažą ūgiu, bet didelį savo krašto patriotą, kilnų dvasia, jautrų menininką, tautosakos tyrinėtoją

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Vinco Krėvės gyvenimas ir kūryba

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Krėvė-Mickevičius – universalių užmojų, įvairių žanrų kūrėjas, derinęs realistinį konkretumą ir romantinį pakylėtumą, jungęs savo tautos ir Rytų išmintį, istorinių veikalų kūrėjas, Biblijos interpretatorius, literatūrinio folklorizmo pradininkas, plačios stilistinės amplitudės rašytojas – gimė 1882 metais Subartonių kaime, Varėnos rajone.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Vincas Krėvė

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Krėvė – Mickevičius gimė 1882m. spalio 19d. Subartonoų kaime, Alytaus apskrityje. Kaime Mickevičiai dar buvo vadinami Krėvėmis, todėl tą pavardę rašytojas pasirinko slapyvardžiu. Ilgą laiką vadinosi dviguba (V.Krėvė-Mickevičius) pavarde, o Amerikoje ir oficialiai vadinosi tik V. Krėve.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Vincas Krėvė

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

1882 m. spalio 19 d. nuostabiame Dzūkijos krašte, Subartonių kaime gimė Vincas Krėvė – Mickevičius, lietuvių literatūros klasikas, prozininkas, dramaturgas. Tėvai buvo pasiturintys ūkininkai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,