Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Krėvės kūriniai

Vinco Krėvės kūryba

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Į lietuvių literatūrą Krėvė atėjo iš karto ir tvirtai atsistojo pirmosiose rašytojų gretose. Krėvės kūrybos tikslai buvo kilnūs ir dideli. Skatinamas nacionalinės savigarbos ir kitų tautų pavyzdžių, jis stengėsi sukurti lietuvių herojinį epą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Vinco Krėvės biografija

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Krėvė! Šis vardas verčia mus apie daug ką susimąstyti, atmintyje ir vaizduotėje sukelia įvairių prisiminimų, meninių paveikslų, žmonių likimų… Lietuvos praeitis, herojiški protėvių žygiai, vargana, bet poetiška dzūkų šiaudinė pastogė, legendomis apgaubti ežerai, kalvos ir miškai, lietuvių liaudies dvasinė kultūra, amžinieji būties klausimai, žmogaus prigimties sudėtingumas ir grožis, tolimųjų Rytų išmintis – visa tai V. Krėvės kūrybos ištakos ir šaltiniai, medžiaga ir temos.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

V. Krėvės apsakymas “Skerdžius”

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Labiausiai V.Krėvė mylėjo savo vaikystės kaimą, paskendusį miškuose, apsuptą ežerų ir kalvelių. Apsakymų rinkinyje “Šiaudinėj pastogėj” ir novelių apysakoje “Raganius” iškyla spalvingas ir konkretus XIX a. pb – XX a.pr Dzūkijos kaimo paveikslas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,