Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Klaidos

G. Ostermejerio ir K. Milkaus veikalų specifika

Kategorija: analizė, Lietuvių kalba |

Referatui tema “G. Ostermejerio, K. Milkaus veikalų specifika” medžiagą sėmiausi iš J. Girdzijausko knygos “Lietuvių poetikos pradmenys”. Čia pateiktos G. Ostermejerio ir K. Milkaus poetikos, kur smulkiai bei detaliai mėginama nagrinėti svarbiausi lietuvių poetikos bruožai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , ,

Sintaksės klaidos

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Mokantis gimtosios kalbos, be kitų dalykų, labai svarbu susiformuoti rašybos, skyrybos, praktinio kalbos vartojimo įgūdžius. Vadinasi, tenka atlikti daug ir įvairių mokomųjų bei kontrolinių užduočių.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Klaidos iš televizijos ir radijos programų

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Susirinko begalė grupės „Antis“ fanų. Taisome gerbėjų. Ši frazė buvo ištarta 2003 11 16, laidoje „Ievos pievos“ 12. 30 per LRT.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Rengimasis kalbai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Gyvenimas kelia savo uždavinius, verčia gvildenti aktualias problemas, analizuoti konkrečius faktus, įvykius, reiškinius. Neretai mes visa tai išsakome kalbėdami

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Lietuvių kalbos gramatika

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Lietuviška gramatika yra mokslas apie lietuvių kalbos ypatybes, šis mokslas supažindina mus su žodžių garsais ir permainomis, kurios įvyksta žodyje keliems garsams susitikus; parodo, kokiu būdu yra padaryti kalbos žodžiai ir kaip jie vartojami.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Netaisyklinga jaunimo kalba

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Gimtoji kalba sudaro neatskiriamą kiekvieno žmogaus gyvenimo dalį. Mano nuomone, kiekvienas save gerbiantis žmogus privalo rūpintis savo kalba, ją tobulinti…

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,