Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Kelionė

Algirdas Landsbergis

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Studijavęs lituanistiką Kauno universitete 1941-1943 m., anglistiką ir romanistiką Mainco universitete, lyginamąjį literatūros mokslą Kolumbijos universitete, buvo aktyvus pokarinio modernistinio žurnalo „Žvilgsniai” dalyvis, Pavergtųjų Europos tautų seimo redaktorius, „Amerikos balso” ir „Laisvosios Europos” radijo stočių bendradarbis, Farlėj Dikinsono universiteto istorijos profesorius, lietuvių literatūros kūrinių į anglų kalbą vertėjas ir pristatytojas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Mano svajonių ateitis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Dažniausiai kiekvieno žmogaus ateitis priklauso nuo jo paties.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,