Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Kazys Grinius

Kazys Grinius

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Kazys Grinius 1879 – 1887m. mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Čia jam didelę įtaką darė lietuvių kalbos mokytojas P. Arminas, o vėliau – P. Kriaučiūnas, kuris energingai ragino mokinius tautiškai susiprasti ir tvirtai laikytis lietuvybės.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Kazys Grinius

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Gimė 1866m. gruodžio 17d. Salemos Būdos kaime, Sasnavos valsčiuje (dab. Marijampolės raj.), 17 ha žemės turinčio, paprasto valstiečio šeimoje. Motina mokė poterių ir tikybos pagrindų, tėvas – rašyti ir skaityti.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Kazys Grinius

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Dr. Kazio Griniaus, gimusio 1866 m., tėvai buvo tipingi Suvalkijos ūkininkai, turėję 17 ha žemės Salemono – Būdos kaime, Marijampolės apskrity. Išėjęs Marijampolės gimnaziją, Kazys baigė Maskvos universiteto medicinos fakultetą ir 1894 m. apsigyveno Marijampolėje, kur dirbo gydytojo darbą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,