Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Katiliškio kūriniai

Ištraukos iš M. Katiliškio novelės “Kaitra” analizė – interpretacija

Kategorija: interpretacija, Lietuvių kalba |

Šioje novelės “Kaitra” ištraukoje išryškinami patys svarbiausi autoriaus kūrybos bruožai: kaimo gyvenimo darbų, gamtos vaizdinių bei kaimo gyventojų santykių aprašymas. M. Katiliškis šioje pastraipoje didelį dėmesį skiria kmynams.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Marius Katiliškis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Lankęs Žagarės progimnaziją, kirtęs mišką ir kasęs griovius, spausdinęs apsakymus „Naujojoje romuvoje”, dirbęs bibliotekininku Pasvalyje, kur 1941 m. buvo sukilėlių štabo adjutantas, 1944 m. kareiviavęs, pirmąjį novelių rinkinį „Prasilenkimo valanda” išleido Vokietijoje 1948 m., užsibrėžęs parodyti „savo žemės ir jos žmogaus likimą tokį, kokį jį mačiau ir gyvenau”.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Marius Katiliškis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vaitkus šeimoje gimė devintuoju – 1915 m. rugsėjo 15d. Gruzdžių miestelyje, Šiaulių apskrityje. Jo tėvai – Ona Filipavičiūtė ir Juozas Vaitkus. Albinas turėjo daug seserų ir brolį. Jaunesnės už jį buvo dvynukės seserys – Genovaitė ir Ona.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,