Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Kalbotyra

Kalba – didžiausias žmogaus turtas

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Tik užgimę mes panyrame į begalinį kalbos okeaną. Mus apsupa garsų pasaulis, į kurį mes įsiklausome, vėliau bandome pamėgdžioti, ir taip – patys to nesuvokdami – imame šnekėti gimtąja – savo tėvų ir savo tautos – kalba.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Kodėl lietuvių kalba dėstoma pasaulio universitetuose?

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Viena iš geriausiai ir didžiausių kalbų šeimų yra indoeuropiečių šeima. Šios šeimos kalbomis šneka arti dviejų milijardų žmonių, taigi bemaž pusė Žemės rutulio gyventojų. Mūsų gimtoji kalba ir priklauso vienai iš indoeuropiečių šakų

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Kalbotyros pradmenys

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Pirmoji žinoma lietuvių kalbos gramatika buvo išleista 1653m. Karaliaučiuje. Ją lotyniškai parašė Danielius Kleinas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Stilistika

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Stilistika yra stiliaus ir jo priemonių mokslas, aiškinantis išraiškos galimybes, esančias leksikoje, gramatinėje sandaroje bei fonetikoje, ir mokantis, kaip geriau atrinkti ir vartoti žodį, formą arba konstrukciją, atsižvelgiant į kalbos vartojimo sritį bei funkciją.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Tipologinė kalbų klasifikacija

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Daugelį amžių buvo nagrinėjamos kalbos, bet dabar tyrinėtojai jau gali pasakyti,kad pasaulyje yra apie 2000 kalbų, kurios visos vienodai rūpi kalbos mokslui. Tačiau norint jas ištirti, reikia visų pirma jas suklasifikuoti, t.y. suskirstyti artimesnėmis ir tolimesnėmis kalbų grupėmis, kalbų skyriais.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,