Studijoms.lt

Referatai, konspektai

JTO

Lietuvos tautinė mažuma – lenkai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Tautinės mažumos konkretaus apibrėžimo dar nėra ne tik Lietuvos įstatymuose, bet ir tarptautiniuose dokumentuose. 1966 metais Jungtinėje Tautų Organizacijoje (JTO) buvo priimtas “Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas”

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

Kategorija: Ekonomika, referatas |

Tarptautinė organizacija gali būti laikoma žmonių grupė, kurios nariai yra bent dviejų valstybių atstovai ir, kuri turi formalią organizacinę struktūrą, sudarančią prielaidas tų narių bendrai veiklai. Jos gali būti labai įvairios pagal veiklos sritis ir tikslus, taip pat pagal jų įtaką tarptautinių santykių raidai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,