Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Jonas Mačiulis

Eilėraštis “Trakų pilis”

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

“Trakų pilies” žanras – eilėraštis. Tai vienas žinomiausių Maironio eilėraščių. Šiame kūrinyje aktuali laiko tema. Pasak autoriaus laikas yra viską griaunantis ir naikinantis. Eilėraščio nuotaika gana liūdna, nes kalbama apie laiko sugriautą pilį.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Asmeninė Maironio lyrika

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Mokėsi namie, nuo 1873 metų Kauno gimnazijoje. Mėgo literatūrą, ypač lenkų poetų ir rašytojų Adomo Mickevičiaus, J. Kraševskio, J. Slovackio. Pats ėmė rašyti eilėraščius. Baigęs gimnaziją (1883), išvyko į Kijevo universitetą studijuoti literatūros.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Maironis – Trakų pilis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Trakų pilies antras – eilėraštis. Tai vienas žinomiausių Maironio eilėraščių. šiame kūrinyje aktuali laiko tema. Pasak autoriaus laikas yra viską griaunantis ir naikinantis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Jono Mačiulio “Lietuva brangi” interpretacija

Kategorija: interpretacija, Lietuvių kalba |

Maironis – lyrikas. Jis parašė satyrų, eilėraščių, baladžių. Išleido poezijos rinkinį „Pavasario balsai“.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Maironio eilėraštis ,,Ant Neapolio užtakos”

Kategorija: interpretacija, Lietuvių kalba |

Eilėraštis galėtų būti priskirtas ,,geografiniams” arba ,,kelionių įspūdžių” eilėraščiams- kaip ,,Rigi Kulm”, ,,Vakaras ant ežero keturių kantonų”, ,,Alpių viršūnės” bei kiti, Lietuvos kraštovaizdį atspindintys Maironio eilėraščiai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Maironis “Vilnius prieš aušrą”

Kategorija: analizė, Lietuvių kalba |

Maironis – lietuvių poetas, siekęs savo darbais ir eilėraščiais neleisti užmigti žmonių tautiškumui. Toks ir yra eilėraštis „Vilnius prieš aušrą“

Skaityti visą »

Gairės: , , , , ,

Romantizmo apraiškos Maironio lyrikoje

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

R o m a n t i z m o sąvoka yra daugiareikšmė. Ja įvardijamas meninio vaizdavimo tipas, priešingas realistiniam (dominuoja ne tikrovės atkūrimo, bet perkūrimo principas).

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Maironis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Jonas Mačiulis, pasirašinėjęs Maironio slapyvardžiu, gimė 1862 m. lapkričio 2 d. buv. Raseinių apskrityje, Šiluvos valsčiuje, netoli nuo Tytuvėnų, laisvų nuo baudžiavos, vadinamųjų “karališkųjų”, valstiečių šeimoje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Jonas Mačiulis – Maironis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Va. pabaigos tautinio sąjūdžio idėjų reiškėjas. Maironis – poetas romantikas, lyrikos branduolį sudaro eilėraščiai apie Tėvynę. Poetas romantiškai vaizduoja jos praeitį (“Milžinų kapai”, “Trakų pilis”, “Vilnius”(prieš aušrą)), idealizuoja Lietuvos gamtą(“Mano gimtinė”, Kur bėga Šešupė”, “Vakaras ant ežero keturių kantonų”), tiesiogiai išpažįsta meilę Tėvynei(“Taip niekas tavęs nemylės”).

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Tevynės meilės vaizdai Maironio kūryboje

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Jonas Mačiulis , pasirašinėjęs Maironio slapyvardžiu , gimė 1862 m. lapkričio 2 d. buvusioje Raseinių apskrityje , Šiluvos valsčiuje , netoli nuo Tytuvėnų , laisvų nuo baudžiavos , vadinamųjų “karališkųjų” valstiečių šeimoje. Jo tėvas buvo mažaraštis , bet apsukrus turtėjančių kaimo sluoksnių atstovas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Puslapiai:12»