Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Jonas Biliūnas

Lietuvių brandos egzamino 15 autorių

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Lietuvių brandos egzamino 15 autorių

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Jono Biliūno gyvenimo vingiai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Gimė balandžio antrą dieną Niūronių kaime, netoli Anykščių, valstiečių šeimoje. Vaikystė jis praleido vaizdinguose Anykščių apylinkėse.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Jono Biliūno “Liūdna pasaka”

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Šią apysaką J. Biliūnas rašė Zakopanėje, jau sunkiai sirgdamas. Akstiną parašyti apysaką, matyt, bus davę įspūdžiai, patirti 1906 m. vasarą besigydant Kačerginėje, stebint 1905 m. revoliucijos antslūgį ir reakcijos siautėjimą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Jono Biliūno asmenybė

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

J. Biliūno apsakymai daro stiprų įspūdį skirtingų amžių skaitytojams idėjų tankumu, žmoniškumu, glausta išraiška, skleisdami didelio meno šviesą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Jono Biliūno gyvenimas

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Įteisinęs epikos formoje savistabos principą ir nuoširdumo tonaciją kaip svarbiausią rišamąją medžiagą, J.Biliūnas pranašingomis gairėmis nužymėjo tolesnę novelės raidą XX a.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Jono Biliūno ir Jurgio Savickio apsakymų “Vagis” palyginimai

Kategorija: analizė, Lietuvių kalba |

Autoriai Jonas Biliūnas – XIX a. lyrinės prozos pradininkas. Novelių centre – atstumta, nereikalinga būtybė, kuriai nebėra vietos kasdieniniame pasaulyje. Jurgis Savickis – XX a. epochos europinės kultūros žmogus. Jam būdingas ekspresionistinis braižas, subjektyvus tikrovės perkūrimo būdas. Rašytojo proza moderni, potekstėje smerkianti bet kokias kaukes, nusistovėjusius įpročius bei papročius.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , ,

Jonas Biliūnas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

“Kai skaitai trumpus, bet prasmingus, nuostabaus žavesio kupinus apsakymus, negali net įsivaizduoti į kokias aukštumas būtų įkopęs šis talentas, jei nebūtų taip anksti suklupęs, kopdamas į laimės kalną.” /K.Umbrasas/

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Jonas Biliūnas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Jonas Biliūnas – lyrinės lietuvių prozos pradininkas. Jis gimė 1879m. balandžio 11d. Niūronių kaime Anykščių valsčiuje, pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Gimnazijai J.Biliūną paruošė kaimo daraktorius (mokytojas). 1891-1899m. mokėsi Liepojos gimnazijoje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Jono Biliūno kūryba

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Visas kūrybinis Jono Biliūno palikimas sudaro du jo __ Raštų __ tomus. Jis parašė daugiau kaip trisdešimt apsakymų , keliolika eilėraščių , straipsnių literatūros klausimais , politinių ar mokslo populiarizacijos brošiūrų , paliko plačią korespondenciją – laiškus draugams.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Rašytojai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Balys Sruoga – savita, dramatiško likimo asmenybė, šakoto stiliaus rašytojas. Jonas Biliūnas – lietuvių literatūros klasikas, nesulaukęs nei trisdešimt metų. Salomėja Nėris – lyrikė, mažųjų lyrinių formų kūrėja. Kristijonas Donelaitis – grožinės lietuvių literatūros pradininkas ir didžiausias XVIII a. lietuvių poetas klasikas. Per maža pasakyti, kad Maironis – žymiausias XIX a. lietuvių poetas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Puslapiai:12»