Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Jablonskis

Jablonskio taisymų teoriniai pagrindai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Jablonskis niekur nėra išdėstęs savo taisymų, t. y. kalbos norminimo, teorinių pagrindų. Tik vienu kitu atveju jo užsimenama apie bendrinės kalbos šaltinius, reikalą išlaikyti vienos tarmes sistemą ir t. t. Jablonskį kai kas buvo linkęs laikyti kalbos praktiku, o ne mokslininku.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Jono Jablonskio naujadarai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Dabar netgi sunku įsivaizduoti, kokia linkme būtų pakrypusi lietuvių kalbos raida vėlesniais laikais, jeigu dar XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje šios kalbos normoms nebūtų padėjęs tvirtesnių pagrindų Jonas Jablonskis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Jablonskio sukurti naujadarai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vienas iš žymiausių lietuvių kalbininkų, lietuvių kalbos kūrėjų bei normintojų yra Jonas Jablonskis. Jis gimė 1860m. gruodžio 30d. Kubilių kaime. Sulaukęs 12 metų įstojo i Marijampolės gimnaziją. 1881m. sėkmingai ją baigęs išvyko i studijuoti Maskvą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Jono Jablonskio biografija

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Jonas Jablonskis – didžiausias bendrinės lietuvių kalbos ugdytojas, tobulintojas, jos pagrindų kūrėjas, sugebėjęs atskirti ir iškelti tai, kas lietuvių nacionalinės bendrinės kalbos raidos procese buvo progresyvu ir gaju.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

J. Jablonskio sukurti naujadarai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Jono Jablonskio paveikslas mums artimas ir gerai pažįstamas: jį esame matę įvairiose knygose, kartais jis kabo klasėse ar lietuvių kalbos kabinetuose. Žvilgtelėję į jį, mintyse iš karto pasakome: “Tai žymiausias lietuvių kalbininkas!”

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Jono Jablonskio biografija

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Jonas Jablonskis gimė 1860m. gruodžio 30d. Kubilėlių kaime, netoli Kudirkos Naumiesčio. Jo tėvai Juozas ir Agnieška (prieš ištekėdama – Šipailiūtė) turėjo 40 margų ūkį. Sodyba buvo labai gražioje vietoje: gal nė už Varsnos ramiai plaukė gražuolė Šešupė, skyrusi Rusijos imperiją nuo Vokietijos.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,