Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Jablonskio gramatiniai taisymai

Jono Jablonskio sukurti naujadarai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Jonas Jablonskis – tai nepaprastai šviesi asmenybė lietuvių tautos kultūros istorijoje. Ilgus metus blaškomas iš vienos vietos į kitą, tremiamas ir persekiojamas, sunkios ligos kamuojamas, nuolatinio skurdo ir vargo lydimas, jis visą savo gyvenimą su didžiausiu atkaklumu ir pasišventimu dirbo kilnų lietuvių liaudies švietimo darbą, kovojo dėl liaudies teisių, dėl jos gražesnio rytojaus.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Jonas Jablonskis „Kalbos Tėvas”

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Ar Jonas Jablonskis esąs tikras lietuvis? Daugeliui žmonių įtarimą kėlė jo nešiojama savotiška kepuraitė, vadinama jarmulka (ji turi ir šlikės, šašbaudos vardus), ir nelietuviška pavardė. Su šia jarmulka jis pavaizduotas net banknote.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Jono Jablonskio sukurti naujadarai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Jono Jablonskio paveikslas mums artimas ir gerai pažįstamas: jį esame matę įvairiose knygose, kartais jis kabo klasėse ar lietuvių kalbos kabinetuose. Žvilgtelėję į jį, mintyse iš karto pasakome: „Tai žymiausias lietuvių kalbos kalbininkas !“

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Jono Jablonskio nuopelnai Lietuvai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Jonas Jablonskis – didžiausias bendrinės lietuvių kalbos ugdytojas, tobulintojas, jos pagrindų kūrėjas, sugebėjęs atskirti ir iškelti tai, kas lietuvių nacionalinės bendrinės kalbos raidos procese buvo progresyvu ir gaju. Jablonskis – pirmasis bendrinės kalbos sintaksės, terminologijos ir apskritai rašomosios kalbos teoretikas, jos mokslo kūrėjas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Jonas Jablonskis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Didysis mūsų kalbos ugdytojas Jonas Jablonskis gimė 1860 m. Kubilėlių kaime, netoli Kudirkos Naumiesčio. Pradinę mokyklą lanke Naumiestyje, o gimnaziją Marijampoloje. 1881 m. Įstojo į Maskvos universitetą, kur studijavo klasikinę filologiją (lotynų ir senovės graikų kalbas).

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Jablonskio taisymų teoriniai pagrindai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Jablonskis niekur nėra išdėstęs savo taisymų, t. y. kalbos norminimo, teorinių pagrindų. Tik vienu kitu atveju jo užsimenama apie bendrinės kalbos šaltinius, reikalą išlaikyti vienos tarmes sistemą ir t. t. Jablonskį kai kas buvo linkęs laikyti kalbos praktiku, o ne mokslininku.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Jono Jablonskio naujadarai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Dabar netgi sunku įsivaizduoti, kokia linkme būtų pakrypusi lietuvių kalbos raida vėlesniais laikais, jeigu dar XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje šios kalbos normoms nebūtų padėjęs tvirtesnių pagrindų Jonas Jablonskis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Jablonskio sukurti naujadarai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vienas iš žymiausių lietuvių kalbininkų, lietuvių kalbos kūrėjų bei normintojų yra Jonas Jablonskis. Jis gimė 1860m. gruodžio 30d. Kubilių kaime. Sulaukęs 12 metų įstojo i Marijampolės gimnaziją. 1881m. sėkmingai ją baigęs išvyko i studijuoti Maskvą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

J. Jablonskio sukurti naujadarai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Jono Jablonskio paveikslas mums artimas ir gerai pažįstamas: jį esame matę įvairiose knygose, kartais jis kabo klasėse ar lietuvių kalbos kabinetuose. Žvilgtelėję į jį, mintyse iš karto pasakome: “Tai žymiausias lietuvių kalbininkas!”

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,