Studijoms.lt

Referatai, konspektai

INTOSAI

Veiklos auditas

Kategorija: Apskaita, referatas |

Auditas – tai nepriklausomo auditoriaus vykdomas oficialus įmonės finansinės būklės patikrinimas, siekiant įvertinti jos finansinės atskaitomybės dokumentuose pateiktos informacijos tikrumą ir tikslumą bei atitikimą galiojantiems apskaitos norminiams aktams.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

INTOSAI veikla

Kategorija: Apskaita, referatas |

Daugiau kaip 50 metų INTOSAI, Tarptautinė Aukščiausių Audito Institucijų Organizacija (the International Organization of Supreme Audit Institutions), pateikia institucionalizuotas schemas, kuriose atsispindi augantys valstybių poreikiai ir į kurias privalo atsižvelgti kiekvienos valstybės, priklausančios INTOSAI, aukščiausios audito institucijos.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,