Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Geležinkelis

Kelių transportas

Kategorija: Ekonomika, referatas |

Lietuvai atgavus nepriklausomybę Lietuvos kelių transporto sistema buvo pertvarkoma. Didelis dėmesys buvo kreipiamas į krašto ūkio poreikių vežimams tenkinimą, vis plačiau taikant šiuolaikinius transporto valdymo logistinius metodus, pažangią techniką, technologiją, numatoma tolesnė Lietuvos ir ES šalių bendradarbiavimo galimybė, vienodinama teisinė bazė (tai buvo ir yra vienas iš svarbiausių Lietuvos transporto politikos prioritetų), techninis transporto priemonių bei infrastruktūros modernizavimas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , ,

Technikos paminklas – siaurasis geležinkelis

Kategorija: Istorija, referatas |

Technikos paminklo sąvoką geriausiai apibūdina Lietuvos respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, kuriame kultūros paveldo objektai apibrėžiami kaip pavieniai ar į kompleksą įeinantys žemės sklypai, sklypų dalys, vandens, miško plotai, statiniai ar kiti nekilnojamieji daiktai, turintys vertingųjų savybių, esantys atskiri daiktinės teisės objektai ar galintys būti jais įteisinti, registruoti kaip kultūros vertybės.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,