Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Gamta

Pamąstymai apie žmogų, gamtą ir pasaulėžiūrą

Kategorija: interpretacija, Lietuvių kalba |

Gamta ir kultūra atrodo neturi jokių tarpusavio santykių, bet tai tik pirmas įspūdis išgirdus kartu šiuos du žodžius. Dažnai, gyvendami tikrovėje, net nesusimąstome apie tai, kas buvo praeityje, net neįsivaizduojame, kas galėjo dėtis prieš vieną tūkstantį ar du tūkstančius metų. Pagonybė ir krikščionybė – dvi skirtingos religijos, du skirtingi tikėjimai, turintys savo atskirus papročius, tradicijas, taip pat ir atskirus pasaulėvaizdžius.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Kodėl žmogus gamtoje atsigauna?

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Gamta – visas materialus pasaulis – visa materija, apimanti įvairių formų energiją. Tai, kas nepaliesta žmogaus. Gamta apima visa, kas egzistuoja – biotinę ir abiotinę aplinką – biologinius organizmus, jų elgesį, ypatybes bei juos supančią terpę.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

„Civilizacija atitolina žmogų nuo gamtos “

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Dar neilgai gyvenu šioje žemėje, tačiau jau spėjau suprasti, kokia svarbi žmogui vertybė yra gamta ir visa žemė , kuri mus nešioja.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Gamtos grožis

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Padvelkė gaivus vakarų vėjas ir jūros bangos iš lėto ritasi į krantą. Švito nuostabus vasaros rytas. Žydėjo jazminai ir ievos. Aš ėjau šiuo keliu, bet staiga – skambutis…

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , , , ,

Likimas miško ir žmogaus

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Antanas Baranauskas Anykščių šilelyje” parodė, kokį atspindį žmogaus sieloje paliko krašto gamtos grožis. Poemoje objektyviai atsispindi kai kurie esminiai ano meto Lietuvos tikrovės reiškiniai. Anykščių šilelis” – tai kūrinys, vaizduojąs ne išimtinai gamtą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , , ,

Žmogus ir gamta

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Toks juokingai mažytis šio beribio, protu neaprėpiamo pasaulio sutvėrimas – žmogus… Jis gimsta iš niekingos kelio dulkelės, kad savo pranašumu nustebintų didžiausius galiūnus – deja, niekingas jis lieka visą savo gyvenimą ir nepajėgia pasinaudoti net maža dalele to didžiojo jam suteikto stebuklo – proto.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Žmogus ir gamta Igno Šeiniaus romane ,,Kuprelis”

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Rašinys, 412 žodžių, įvertintas 10

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , , ,

Žmogus ir gamta-neišskiriama visuma

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vienas iš didžiausių gamtos teikiamų malonumų yra žydėjimas. Juk žydėjimas-dėsningas gamtos reiškinys, dovanojantis ir nusinešantis, džiuginantis ir graudinantis savo laikinumu, stebuklingas ir paslaptingas

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Žmogus ir gamta V.Krėvės apsakyme “Skerdžius”

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Vincas Krėvė- žymus XX amžiaus lietuvių rašytojas, parašęs ne vieną kūrinį apie savitą kaimo žmogaus pasaulėjautą. Dažniausiai tai gamtos žmogus, džiugus, mylintis gyvenimą, mokantis pasidžiaugti kiekviena diena, geras ir neprisirišęs prie materialaus pasaulio

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Gamta rašytojų akimis

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Donelaičio “Metai” – nepaprastas ir įvairiai reikšmingas lietuvių literatūros faktas. Tai pirmas tokio masto, lygio bei žanro kūrinys mūsų literatūros istorijoje, savitas ir įdomus reiškinys Europos kultūriniame kontekste.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Puslapiai:12»