Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Filosofija

Postmodernizmas

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

XX a. antroje pusėje radosi naujas terminas – postmodernizmo literatūra, – nurodantis naujus pokyčius Vakarų kultūroje bei literatūroje. Kaip specialus literatūros istorijos terminas pradėtas vartoti ispaniškai kalbančioje Amerikoje ketvirtojo dešimtmečio pradžioje, greitai jis pavartotas ir Šiaurės Amerikoje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Egzistencializmas, postmodernizmas, vakarų drama, absurdo teatras

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Egzistencializmas: po antro pasaulinio karo vakarų literatūroje reiškiasi dvi tendencijos literatūroje. Susijusi su rašytojų siekimu įprasminti karo patirtį, bei žmogaus būtį tik praėjusių ir ateityje galimų sukrėtimų akivaizdoje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

A. Kamiu “Kaligula” – egzistencialistinė drama

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Egzistencializmas – filosofijos kryptis, analizės išeities tašku laikanti žmogaus buvimą (egzistenciją) ir jo vietą bei vaidmenį pasaulyje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Pamąstymai apie žmogų, gamtą ir pasaulėžiūrą

Kategorija: interpretacija, Lietuvių kalba |

Gamta ir kultūra atrodo neturi jokių tarpusavio santykių, bet tai tik pirmas įspūdis išgirdus kartu šiuos du žodžius. Dažnai, gyvendami tikrovėje, net nesusimąstome apie tai, kas buvo praeityje, net neįsivaizduojame, kas galėjo dėtis prieš vieną tūkstantį ar du tūkstančius metų. Pagonybė ir krikščionybė – dvi skirtingos religijos, du skirtingi tikėjimai, turintys savo atskirus papročius, tradicijas, taip pat ir atskirus pasaulėvaizdžius.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Platonas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Jis buvo garsiausias Sokrato mokinys, kilęs iš kilmingos Atėnų šeimos, savo kiltį atsekančios iki paskutiniojo Atėnų karaliaus ir Solono, didžiojo socialinio gyvenimo ir politikos pertvarkytojo

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Kalba – žmogaus komunikacijos kūrinys

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Kalba yra žmogaus-komunikacijos akto dalyvio kūrinys, perteikiamas sakytine arba kuria kita tarpine forma (žodinis pranešimas, tekstas, fonograma ir t. t.). Kalba- tai ne tik bendravimo įrankis, bet ir minties formavimo bei aiškinimo įrankis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Apie ypatingą apvaizdą ir būsimąjį gyvenimą

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Paskendus gyvenimo sūkury, kartais aplanko valandėlės, kuriomis susimąstoma, pradedama galvoti apie aukštesnes, kartais ne protu suvokiamas instancijas. Tiesiog toks buitinis vaizdas- dviejų žmonių pokalbis apie apvaizdą ir būsimąjį gyvenimą. Dvi trapios būtybės, dvi visai kitaip žvelgiančios į šį pasaulį personos, ir kurios visai kitomis akimis žvelgia į šitą egzistavimo pusę

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Friedrich Nietzsche “Tragedijos gimimas”

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vakarų filosofija atsirado senovės Graikijoje VII a. pr. Kr. pradžioje. Senovės graikai padarė nepaprastai didelę įtaką visai Vakarų civilizacijai ir mūsų pasaulio sampratai. Jie laisvai samprotavo apie pasaulį, ir šių svarstymų nevaržė jokios religinės dogmos.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Graikų menas

Kategorija: Istorija, referatas |

Šio laikotarpio menas, kaip ir Renesanso, yra viena iš viršūnių arba bent jau vakarų meno viršūnė. Klasikiniu graikų meno laikotarpiu, nors jis truko tik penkiasdešimt metų, nuo 480 iki 430 pr. Kr.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

XVIII amžiaus literatūra

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

XVIII a. buvo pereinamasis laikotarpis Vakarų Europos literatūros istorijoje. Tuomet tebeegzistavo XVII a. susiformavusios literatūros ir meno kryptys (barokas, klasicizmas), bet atsirado ir nauji reiškiniai (sentimentalizmas, preromantizmas), artimi XIX a. pradžios romantizmo literatūrai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,