Studijoms.lt

Referatai, konspektai

eilėraščio interpretacija

Radausko eilėraščio interpretacija

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

H. Radauskas visą laiką stengėsi nebūti toks, kaip kiti. Jis siekė, kad jo kūryba būtų originali, savita, o ne ką nors kopijuojanti. Jo eilėraščius sunku priskirti konkrečiai srovei.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Henriko Radausko eilėraščio „Homero jaunystė“ interpretacija

Kategorija: interpretacija, Lietuvių kalba |

Šis eilėraštis – lyg vieno žmogaus, šiuo atveju, Homero pasakojimas, išgyvenimų srautas. Eilėraščio kalbantysis, iš kurio lūpų liejasi sparnuotos mintys, panašus į epiškąjį Homerą, kuris, kaip žinome, buvo dainius, genialus poetas nukėlęs skaitytoją iš žemės pasaulio į Dievų sritį.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Henriko Radausko eilėraščio “Mergaitė pajūry” interpretacija

Kategorija: interpretacija, Lietuvių kalba |

Henrikas Radauskas – lietuviško eilėraščio meistras. Poetas gamtoje, aplinkoje, buityje ieško grožio, estetinių emocijų, meninės prasmės. Grožis tampa aukščiausia vertybe, o meno kūryba – vienintele gyvenimo prasme.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Salomėjos Nėries eilėraščio ,,Prie didelio kelio” analizė ir interpretacija

Kategorija: analizė, Lietuvių kalba |

S. Nėris – XXa. pirmosios pusės lyrikė. Ankstyvuosiuose rinkiniuose yra neoromantinei literatūrai būdingų bruožų. Vėlesnėje poezijoje kalbama apie būties trapumą, dramatiškai pasakojama apie žmogų karo metais; nelieka jaunystės naivumo, svajonių, meilės ar idealų paieškos. Eilėraščių rinkiniu ,,Prie didelio kelio” poetė išreiškė savo paskutinę valią: grįžti į Lietuvą, į žmonių širdis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , ,

Mačernio pirmos vizijos analizė

Kategorija: analizė, Lietuvių kalba |

“Vizijos”- vienas V. Mačernio kūrybos polių. “Vizijas” sudaro “Įžanga”, septynios atskiros dalys ir “Pabaiga”. Vizijos – tai ypatingi dvasios regėjimai, vaizdiniai, kurie išsiskleidžia žmogaus vaizduotėje. Poetinė vizija – tai menine kalba išsakytas vidinis regėjimas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Salomėjos Nėries eilėraščio “Dainuok, širdie, gyvenimą” analizė

Kategorija: analizė, Lietuvių kalba |

1943m.Maskvoje buvo išleistas Salomėjos Nėries eilėraščių rinkinys ‘Dainuok,širdie,gyvenimą’.Mano manymu,šiuose eilėraščiuose yra išsakyta tai,kas yra svarbu žmogui,kasdien žiūrinčiam mirčiai į akis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , ,