Studijoms.lt

Referatai, konspektai

eilėraščio analizė

J. Aisčio poezija. Eilėračio analizė

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Eilėraštis išauga i vaikystės įspūdžių. Svarbi vaikiška siela. Skaidri lyrikoje jausminė atsvara gamtoje: visikas atvirumas, liūdesys, verksmas. Gamtos detalės: šilas ir vilgantys Nemuno vandenys.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

J. Aisčio poezija. Eilėračių analizė

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Lyrika neatskiriama nuo kuriančios asmenybės. Kaip gali būti eilės kitokios nei a pats? Net vaidindamas tu negali išeiti anapus savo galvos ribų, anapus savo nuotaikos ir likimo. Rašto žmogaus stiliun įeina visas žmogus

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Salomėjos Nėries eilėraščio ,,Prie didelio kelio” analizė ir interpretacija

Kategorija: analizė, Lietuvių kalba |

S. Nėris – XXa. pirmosios pusės lyrikė. Ankstyvuosiuose rinkiniuose yra neoromantinei literatūrai būdingų bruožų. Vėlesnėje poezijoje kalbama apie būties trapumą, dramatiškai pasakojama apie žmogų karo metais; nelieka jaunystės naivumo, svajonių, meilės ar idealų paieškos. Eilėraščių rinkiniu ,,Prie didelio kelio” poetė išreiškė savo paskutinę valią: grįžti į Lietuvą, į žmonių širdis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , ,

Anatno Miškinio eilėraščio ,,Iš gilumų šaukiamės“ analizė

Kategorija: analizė, Lietuvių kalba |

Antanas Miškinis yra poetas, tremtinys, todėl jo kūryboje atsispindi trėmimo išgyvenimų aspektų. Vienas iš tokių kūrinių yra eilėraštis ,,Iš gilumų šaukiamės“.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , ,

V. M. Putino eilėraščio “Skriski, are” analizė

Kategorija: analizė, Lietuvių kalba |

Vincas Mykolaitis Putinas gimė 1893m. Baigęs kunigų seminariją buvo įšventintas į kunigus. 1917 metas išleido pirmąją knygą eilėraščių rinkinį „Raudoni žiedai“.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , ,

Eilėraščio analizė

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

oezija – eiliuotinė, grožinė literatūra (eilėraščiai, baladės, poemos, odės). Lyrika yra poezijos dalis, tai siauresnė sąvoka. Lyrika – poezijos rūšis, kuri betarpiškai išreiškia žmogaus jausmus ir mintis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Mačernio pirmos vizijos analizė

Kategorija: analizė, Lietuvių kalba |

“Vizijos”- vienas V. Mačernio kūrybos polių. “Vizijas” sudaro “Įžanga”, septynios atskiros dalys ir “Pabaiga”. Vizijos – tai ypatingi dvasios regėjimai, vaizdiniai, kurie išsiskleidžia žmogaus vaizduotėje. Poetinė vizija – tai menine kalba išsakytas vidinis regėjimas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Salomėjos Nėries eilėraščio “Dainuok, širdie, gyvenimą” analizė

Kategorija: analizė, Lietuvių kalba |

1943m.Maskvoje buvo išleistas Salomėjos Nėries eilėraščių rinkinys ‘Dainuok,širdie,gyvenimą’.Mano manymu,šiuose eilėraščiuose yra išsakyta tai,kas yra svarbu žmogui,kasdien žiūrinčiam mirčiai į akis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , ,