Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Eilėdara

G. Ostermejerio ir K. Milkaus veikalų specifika

Kategorija: analizė, Lietuvių kalba |

Referatui tema “G. Ostermejerio, K. Milkaus veikalų specifika” medžiagą sėmiausi iš J. Girdzijausko knygos “Lietuvių poetikos pradmenys”. Čia pateiktos G. Ostermejerio ir K. Milkaus poetikos, kur smulkiai bei detaliai mėginama nagrinėti svarbiausi lietuvių poetikos bruožai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , ,