Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Egzodas

Algirdas Landsbergis

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Studijavęs lituanistiką Kauno universitete 1941-1943 m., anglistiką ir romanistiką Mainco universitete, lyginamąjį literatūros mokslą Kolumbijos universitete, buvo aktyvus pokarinio modernistinio žurnalo „Žvilgsniai” dalyvis, Pavergtųjų Europos tautų seimo redaktorius, „Amerikos balso” ir „Laisvosios Europos” radijo stočių bendradarbis, Farlėj Dikinsono universiteto istorijos profesorius, lietuvių literatūros kūrinių į anglų kalbą vertėjas ir pristatytojas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Egzodo literatūra. Vyresnieji. Marius Katiliškis

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Žodis Egzodas reiškia išėjimas, t. y. Pasitraukimas iš tėvynės, karui baigiantis, atslenkant pavergimui, sunaikinimui. Pokaris Lietuvai buvo kančių metas, Egzodas taip pat.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,