Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Dionizas Poška

D. Poškaus švietėjiška veikla

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Dionizas Poška yra žymus XIX a. pradžios visuomenės veikėjas, rašytojas. Jis drąsiai aukštino lietuvių tautą, gynė gimtosios kalbos teises viešajame gyvenime, kėlė pasaulietinio mokslo ir nacionalinės kultūros būtinumą, padėjo visuomenei vaduotis iš bažnytinių asketinių varžtų.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Dionizas Poška

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Bijotai, kur šiandieną stovi Poškos Baublys, pirmasis lietuvių muziejus, yra viena iš labiausiai lankomų mūsų krašto vietų. Užsukę į Kaltinėnus, žmonės nusilenkia įžymiojo rašytojo palaikams. Beje, jau Poškos amžininkai suprato šios labai šakotos asmenybės — visuomenininko, kultūrininko, mokslininko ir literato

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Dionizas Poška

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Poška gimė 1757 m., manoma, kad Maldūnuose arba Bardžiuose. Tėvai priklausė smulkiesiems bajorams ir negalėjo girtis dideliais turtais, bet didžiavosi sena kilme. Imant tėvo pusę D.Poška kilo iš senos žemaičių bajorų Paškevičių giminės. Paškevičiai priklausė vidutiniam žemaičių bajorijos sluoksniui, buvo savotiški žemdirbių luomo žmonės.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,