Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Dievai

Prietarai

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Nuo seno žmonija tikėjo , kad antgamtinės jėgos turi įtakos mūsų gyvenimui. Mūsų protėviai gyveno religinėje erdvėje , savaip suvokdami gamtos reiškinius , jie manė , kad viską valdo dievai ir demonai .

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , , ,

Dievų gyvenimas Homero poemose

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Pirmieji likę graikų poezijos paminklai yra ,,Iliados” ir ,,Odisėjos” poemos. Jos kilusios 10 – 8 amžiuje prieš mūsų erą. Padavimai sako, kad ,,Iliadą” ir ,,Odisėją” sukūrė aklas dainius Homeras.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Gyvatės lietuvių mitologijoje

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Daugelyje sakmių veiksmas vyksta jau mūsų laikais, t.y. naujuosiuose amžiuose. Tai galima spręsti iš sakmėse paminėtų jau šiuolaikiškų įrankių ar daiktų. Nors yra gan daug sakmių likusių iš senųjų laikų, kas mums primena kokie buvo anksčiau žmonės.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Aitvarai ir kaukai lietuvių tautosakoje

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Mano referatas yra apie aitvarus ir kaukus, jų priežiūrą, charakterį ir santykius su kitomis mitologinėmis būtybėmis. Ši tema mane patraukė todėl, kad apie padarus, kurie senovėje kai kuriems žmonėms buvo tokie reikalingi, beveik nieko nežinojau. Knygų apie šias mitologines būtybes tikrai nemažai

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Mitai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Nuo seniausių laikų žmonės kūrė pasakojimus, aiškinančius juos supantį pasaulį. Mitai bando paaiškinti įvairius įvykius, pavyzdžiui, kaip buvo sukurtas pasaulis arba kodėl miršta žmonės, taip pat gamtos reiškinius, tokius kaip atmosferos sąlygos.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Pasaulio sukūrimo procesas

Kategorija: Istorija, referatas |

Dangus, žvaigždės, saulė, jūra, ugnikalniai, gamta, laikas… Daugybė nuostabių ir sudėtingų dalykų, daugybė klausimų, kuriuos sprendė smalsus graikų poetas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Pasaulio ir žmogaus sukūrimo įsivaizdavimas senosiose sakmėse

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Sakmėse pasakojama apie įvairių mitinio pasaulio elementų sukūrimą . Situacija iki visatos sukūrimo apibūdinama kaip nebūtis, pažymint, kad buvęs tik vanduo arba vanduo ir rūkas, arba, kad miglose gyvenęs tik vienas dievas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Perkūnas lietuvių liaudies tikėjimuose

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Nenusimanydami apie savo protėvių garbintus dievus, papročius ir apeigas, negalime kaip reikiant suprasti visos savo kultūros savitumo. Todėl buvo parengta pirmoji senosios lietuvių religijos ir mitologijos chrestomatija. Joje sudėti žymiausių lietuvių religijos ir mitologijos tyrinėtojų veikalai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Dievai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Lietuviai turėjo nemažą namų dievų ir deivių, kurių kultas dažnai siejosi su tolimų sudievintų pramočių, vėliau prosenelių vėlių kultu. Žinių apie namų dievus išliko rašytiniuose šaltiniuose, šeimyninėse, kalendorinėse agrarinėse, įvairiuose tikėjimuose.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , , ,

Lietuvių mitologinės būtybės

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Seniausias baltų mitologijos sluoksnis siekia Europos proisdorės priešindeuropinius laikus ir atspindį metricentinę , matrilinearinę, kultūrą. Tokios deivės kaip Laima, Ragana, Laumė, Žemyna ir joms giminingos kitos mitinės būtybės baltų žemėse paveldėtos iš vietinių gyventojų, iš ankstesnių negu 3-2,5 tūkst. pr. m. e. laikų.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,