Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Binkio gyvenimas

Kazio Binkio gyvenimas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Pasirašinėjo: K. Alijošius, K. Papilietis, Kazys, Kazys Roviejietis, Nedarbininkas, Neklaipėdietis, Nelatvis, Nepartyvis, Ras Desta, Riza Chanas ir kt. Kazys Binkis gimė 1893m. lapkričio 4d. Gudelių kaime, Biržų apskrityje. Mokėsi Papilio pradžios mokykloje (baigė 1908m.), “Saulės” mokytojų kursuose Kaune, Biržų keturklasėje mokykloje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Kazio Binkio asmenybė

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Pirmasis lietuvių rašytojas, kuriam novatoriškumas tapo svarbiausiu kūrybos principu, elgesio norma. Tačiau jis liko ir kaimo patirties bei kaimo kultūros žmogumi.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Kazio Binkio gyvenimo keliu

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Lietuvių poetas, dramaturgas. Gimė jis 1893 m. lapkričio 16 d. Gudeliuose (Biržų rajonas). 1908-1911 metais mokėsi Biržų keturklasėje mokykloje, Voroneco (Baltarusija) žemės ūkio mokykloje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Kazys Binkis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Kazys Binkis yra garsus Biržų krašto rašytojas. Per keturiasdešimt devynis metus jis sugebėjo parašyti tiek daug poezijos, prozos bei dramos kūrinių.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

K. Binkis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

K. Binkis, kaip reta kuris lietuvių rašytojas, turėjo stiprų poeto talentą, kurio dėl pernelyg ankstyvos mirties nerealizavo. Jo kūrybinis palikimas nėra gausus, tačiau žėri nepakartojamu formų įvairumu, atspindinčiu nuolatinį tikro poeto troškimą atsinaujinti, be perstojo veržtis į naujas platumas, ieškant vis naujų ir naujų meninių vertybių.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Kazys Binkis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

K. Binkis gimė 1893m. lapkričio 4 d. šiauriniame Lietuvos pakrašty – netoli Papilio miestelio Gudelių sodžiuje. Kaimas, tada dar neišsiskirstęs į vienkiemius, skendėjo augalotų medžių gotuose, dar tebebuvo gyvi senolių lūpose pasakojimai apie baudžiavos jungą, kurį vilko ir poeto senelis Kazimieras.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Kazio Binkio kūryba

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Kazys Binkis – jaunatviškos sielos, išdidus ir principingas lietuvių rašytojas. Nors kūrybinis Kazio Binkio palikimas nėra didelis, tačiau visuose žanruose jis pasiekė didelių aukštumų. Kūrė eilėraščius, siužetinius eilėraščius vaikams, poemas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Kazys Binkis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Kazys Binkis gimė 1893m. lapkričio 4d. Gudelių kaime, Biržų apskrityje. Mokėsi Papilio pradžios mokykloje (baigė 1908m.), “Saulės” mokytojų kursuose Kaune, Biržų keturklasėje mokykloje. 1910m. įstojo į Voroneco (netoli Švenčionių) žemės ūkio mokyklą, bet dėl lėšų trūkumo 1913m. persikėlė į Vilnių, privačiai rengėsi brandos atestatui.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,