Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Biliūno kūriniai

Jono Biliūno asmenybė

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

J. Biliūno apsakymai daro stiprų įspūdį skirtingų amžių skaitytojams idėjų tankumu, žmoniškumu, glausta išraiška, skleisdami didelio meno šviesą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Jono Biliūno gyvenimas

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Įteisinęs epikos formoje savistabos principą ir nuoširdumo tonaciją kaip svarbiausią rišamąją medžiagą, J.Biliūnas pranašingomis gairėmis nužymėjo tolesnę novelės raidą XX a.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Jonas Biliūnas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Jonas Biliūnas – lyrinės lietuvių prozos pradininkas. Jis gimė 1879m. balandžio 11d. Niūronių kaime Anykščių valsčiuje, pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Gimnazijai J.Biliūną paruošė kaimo daraktorius (mokytojas). 1891-1899m. mokėsi Liepojos gimnazijoje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Jono Biliūno kūryba

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Visas kūrybinis Jono Biliūno palikimas sudaro du jo __ Raštų __ tomus. Jis parašė daugiau kaip trisdešimt apsakymų , keliolika eilėraščių , straipsnių literatūros klausimais , politinių ar mokslo populiarizacijos brošiūrų , paliko plačią korespondenciją – laiškus draugams.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Jono Biliūno kūrybos savitumas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Jonas Biliūnas, taurusis anykštėnas, laimės žiburio ieškotojas, praskriejo Lietuvos padange kaip rugsėjo žvaigždė. Praskriejo palikdamas gilia žymę ne tik gyvenimu, bet ir kūryba.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Jonas Biliūnas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

J. Biliūnas – itin ryški Xxa. Pradžios lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo figūra. Tai išties plačių interesų asmenybė, suspėjusi per trumpą laiką ir neįmanomai sunkiomis sąlygomis padaryti darbų, kuriais mūsų kultūra visada galės pasiremti.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,