Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Bernardas Brazdžionis

Pokalbis su Dievu ir tėvyne

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Koks didelis B.Brazdžionio poetinis pasaulis, sutalpinantis savyje ir mažą žmogų, ir visagalį Dievą. Žmogaus-trapus Dievo kūrinys besišaukiantis jo ir džiaugsme, ir varge, juntantis savo sielos pilnatvę tėvynėje ir harmonijoje su Dievu.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Bernardo Brazdžionio biografija ir kūryba

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Bernardas Brazdžionis gimė 1907 metų vasario 14 dieną Stebeikėlių kaime, Biržų krašte. Pradžios mokyklą poetas lankė Žadeikiuose ir Pasvalyje. 1921 – 1929 metais mokėsi Biržų gimnazijoje, kurioje taip pat mokėsi Julius Janonis, Kazys Binkis

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Bernardas Brazdžionis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Bernardas Brazdžionis- peotas neoromantikas. Nepriklausomos Lietuvos metais kūręs ir leidęs eilėraščius tėvyneje. Apie B. Brazdžionį to meto kritika atsiliepė gana prieštaringai: ir peikė, kritikavo, ir gyrė, dievino.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,