Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Bažnyčia

Siaubo trileris

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Seniai, prieš kelis šimtus metų, ėjo taku kunigas į savo bažnyčią. Bet tada jį užpuolė vampyras, kuris gali vaikščioti sienom. Jis savo nagais norėjo kunigui nukirsti galvą, bet dvasininkas pasitraukė į šoną ir jam tik perbrėžė odą ir padarė gilią žaizdą per visą veidą. Kunigas apalpo.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Jono bažnyčia

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Į universiteto ansamblį įeina ir Jono bažnyčia, kurios statyba pradėta dar Jogailos įsakymu 1387 m. ir truko, turbūt, iki 1426 m. Bažnyčia buvo statoma senojoje turgaus aikštėje – tuometinės miestiečių gyvenvietės centre.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Petro ir Povilo bažnyčia

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vienas įspūdingiausių, gražiausių ir vertingiausių XVII a. Vilniaus barokinio meno paminklų yra Petro ir Povilo bažnyčia. Vieta jos statybai buvo parinkta tuo metu dar menkai apgyvendintame Antakalnio priemiestyje, vaizdingoje Neries pakrantėje, žalių kalvų ir pušynų fone.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Krikščionių bažnyčia ir kanonų teisė viduramžiais

Kategorija: Istorija, referatas |

Bažnyčia, kaip atskira nuo valstybės institucija, turi įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę galią. Visi krikštytieji, kas jie bebūtų – dvasiškiai, vienuoliai ar pasauliečiai – sudaro Dievo tautą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Raganų medžioklė

Kategorija: Istorija, referatas |

Bažnyčia ir raganų persekiojimas. Ankstyvaisiais viduramžiais daugelis teologų tvirtino, kad raganos ir blogosios dvasios gyvenančios tarp žmonių. Bet katalikų bažnyčia tai paneigė kaip pagoniškus prietarus.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , ,

Pirmasis kryžiaus žygis

Kategorija: Istorija, referatas |

Bažnyčia – žygiu į rytus organizatorė. Įsigiti naujų žemių Rytose svajojo ir dvasininkija. Romos popežius norėjo dar labiau sustiprinti savo valdžią ir padidinti savo pajamas, privertęs paklusti Rytų šalis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , ,

Aukštadvario bažnyčia

Kategorija: Istorija, referatas |

Bažnyčioje yra grupelė žmonių kurie padeda tvarkyti aplinką, šventorių, bažnyčios vidų.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,