Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Basanavičiaus veikla

Jono Basanavičiaus biografija

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Kultūrinę ir politinę veiklą J.Basanavičius pradėjo Maskvoje. Tyrinėjo Lietuvos istoriją, lietuvių kultūrą, rūpinosi liaudies švietimu. 1874 m. parengė lietuvių elementorių, bet negavo leidimo jį spausdinti

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Jonas Basanavičius

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Daktaras Jonas Basanavičius gimė 1851 metais lapkričio mėnesio 23 dieną Ožkabalių kaime, Bartininkų valsčiaus, Vilkaviškio apskrity. Gražiose Ožkabalių apylinkėse buvo daugybė piliakalnių, kur mažasis Jonas mėgdavo vienas arba su vaikais bėgioti; įdomūs pasakojimai apie garbingus Lietuvos laikus, kuriuos girdėdavo iš savo tėvų ir kitų senesnių žmonių – ugdė jame tautiškumo bei tėvynės meiles jausmą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,