Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Basanavičiaus kūryba

Jono Basanavičiaus biografija

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Kultūrinę ir politinę veiklą J.Basanavičius pradėjo Maskvoje. Tyrinėjo Lietuvos istoriją, lietuvių kultūrą, rūpinosi liaudies švietimu. 1874 m. parengė lietuvių elementorių, bet negavo leidimo jį spausdinti

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Jonas Basanavičius

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Daktaras Jonas Basanavičius gimė 1851 metais lapkričio mėnesio 23 dieną Ožkabalių kaime, Bartininkų valsčiaus, Vilkaviškio apskrity. Gražiose Ožkabalių apylinkėse buvo daugybė piliakalnių, kur mažasis Jonas mėgdavo vienas arba su vaikais bėgioti; įdomūs pasakojimai apie garbingus Lietuvos laikus, kuriuos girdėdavo iš savo tėvų ir kitų senesnių žmonių – ugdė jame tautiškumo bei tėvynės meiles jausmą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Jonas Basanavičius

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Lietuviams ypatingos svarbos asmuo yra Jonas Basanavičius, tautos atgimimo tėvas, tautinės ideologijos kūrėjas, moralinis Lietuvos prezidentas, sakęs, kad jo partija esanti senoji Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Jonas Basanavičius

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

1880 m. pradžioje išsikėlęs į Bulgariją Dr. Jonas Basanavičius pradėjo ieškoti galimybių leisti užsienyje lietuvišką laikraštį Lietuvai. 1882 m. J. Mikšas, prieš tai pasitaręs su J. Šliūpu ir P. Vileišiu, laišku kreipėsi į Basanavičių, siūlydamas leisti laikraštį Lietuvai Mažojoje Lietuvoje. Dr. J. Basanavičius 1883m. sausio 7 d. laiškais J. Mikšiui ir A. Višteliauskui nurodė, kad toks laikraštis galėtų būti leidžiamas Ragainėje

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,