Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Baranausko kūryba

Antanas Baranauskas

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Pavardės formos: Baranowski, Baranauskis, Baronas. Pasirašinėjo: A.B., Bangputys, Jurksztas Smalaūsis, Jurkštas Smalaūsis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Žmogus ir gamta A. Baranausko “Anykščių Šilelyje”

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Sukurti “Anykščių Šilelį” paskatino daugelis aplinkybių. Tai ir protestas prieš lietuvių kalbos menkinimą, kurį teko A. Baranauskui girdėti per paskaitas Varnių kunigų seminarijoje, ir lenkų romantikų, ypač poemoje minimo A. Mickevičiaus skaitymas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , , ,

A. Baranausko “Anykščių šilelis”

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

A. Baranauskas tai – dabartimi nusivylęs, vis atsigręžiantis į praeitį poetas romantikas. Kalnai kelmuoti pakalnės nuplikę -tai turbūt tie žodžiai , kur ir geriausiai gali apibudinti poeto nusivylimą dabartimi.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Antanas Baranauskas “Pasikalbėjimas Giesminynko su Lietuva”

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Antanas Baranauskas, įžymus XIX a. lietuvių poetas ir kalbos tyrinėtojas, vėliau matematikas. Jo asmenybė – viena prieštaringiausių bei dramatiškiausių visoje mūsų literatūros istorijoje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Antano Baranausko gyvenimas

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

1835 m. jis baigę Rumšiškių raštininku mokykla, iki 1856 m. raštininkavo Vainute. Raseiniuose, Sedoje, Skuode. Telšiu gimnazijoje įsigijęs 4 klasių baigimo pažymėjimą, toliau mokęsi Varnių kunigu seminarijoje. 1862 m. baigė Peterburgo dvasine akademija.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Antano Baranausko biografija

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Žymiausias 19 a. lietuvių poetas. Pagrindinis jo kūrinys – poema “Anykščių šilelis”. Gimė poetas Anykščiuose, gausioje valstiečių šeimoje (5 vaikai). Gyveno miesto pakrašty. Tėvai sunkiai vertėsi, bet į baudžiavą nėjo.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Antanas Baranauskas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Žymiausias 19 a. lietuvių poetas. Pagrindinis jo kūrinys – poema “Anykščių šilelis”. Gimė poetas Anykščiuose, gausioje valstiečių šeimoje (5 vaikai). Gyveno miesto pakrašty. Tėvai sunkiai vertėsi, bet į baudžiavą nėjo. Vaikystė sunki ir varginga, nuo mažens ganė bandą, dirbo sunkius ūkio darbus, bet buvo linksmas, labai mėgo dainas ir pats sudėdavo piemenų daineles, bet dėl prasto balso pravardžiuojamas Jurkštu ir pan.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Antano Baranausko biografija

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Antanas Baranauskas – žymiausias feodalizmo epochos pabaigos lietuvių poetas. Jis gimė 1835m. sausio 17d. Anykščiuose gausioje “karališkųjų” valstiečių šeimoje. Poeto vaikystė buvo sunki ir varginga: jis nuo mažens piemenavo, dirbo sunkius ūkio darbus.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Antanas Baranauskas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Baranauskas gimė 1835 m. sausio 17 d. Anykščiuose, karališkųjų valstiečių šeimoje. Poetas augo kartu su trimis broliais ir seserimi. Trobesiai buvo menki, skurdi ir visa buitis, bet aplinkui buvo graži gamta

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Antanas Baranauskas “Gyvenimas ir kūryba“

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Gimė 1835m. Sausio 17d. Anykščiuose, laisvųjų valstiečių šeimoje. Mokėsi Anykščių pradžios mokykloje. 1856-1858m. mokosi Varnių kunigų seminarijoje. 1858-1863m. mokosi Peterburgo dvasinėje akademijoje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Puslapiai:12»