Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Baranausko biografija

Antanas Baranauskas

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Pavardės formos: Baranowski, Baranauskis, Baronas. Pasirašinėjo: A.B., Bangputys, Jurksztas Smalaūsis, Jurkštas Smalaūsis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Antano Baranausko gyvenimas

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

1835 m. jis baigę Rumšiškių raštininku mokykla, iki 1856 m. raštininkavo Vainute. Raseiniuose, Sedoje, Skuode. Telšiu gimnazijoje įsigijęs 4 klasių baigimo pažymėjimą, toliau mokęsi Varnių kunigu seminarijoje. 1862 m. baigė Peterburgo dvasine akademija.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Antano Baranausko biografija

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Žymiausias 19 a. lietuvių poetas. Pagrindinis jo kūrinys – poema “Anykščių šilelis”. Gimė poetas Anykščiuose, gausioje valstiečių šeimoje (5 vaikai). Gyveno miesto pakrašty. Tėvai sunkiai vertėsi, bet į baudžiavą nėjo.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Antano Baranausko veikla Kaune ir Seinuose

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

A.Baranauskas į Kauną atvyko atleistas iš pareigų Sankt Peterburgo akademijoje, iškart po atleidimo jį pasikvietė M. Valančius. A. B buvo pavesta dėstyti homiletiką (pamokslų sakymo meną 1866-1884). Tuo laiku dar buvo naudojama lenkų kalba, tačiau Muravjovas Korikas vykdydamas “lenkų prado naikinimo politiką”, norėdamas iš lenkų kalbos pasityčioti liepė mokyti lietuviškai, kadangi tuo metu lietuvių kalba buvo laikoma prasčiokų kalba.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Antanas Baranauskas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Žymiausias 19 a. lietuvių poetas. Pagrindinis jo kūrinys – poema “Anykščių šilelis”. Gimė poetas Anykščiuose, gausioje valstiečių šeimoje (5 vaikai). Gyveno miesto pakrašty. Tėvai sunkiai vertėsi, bet į baudžiavą nėjo. Vaikystė sunki ir varginga, nuo mažens ganė bandą, dirbo sunkius ūkio darbus, bet buvo linksmas, labai mėgo dainas ir pats sudėdavo piemenų daineles, bet dėl prasto balso pravardžiuojamas Jurkštu ir pan.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Antano Baranausko biografija

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Antanas Baranauskas – žymiausias feodalizmo epochos pabaigos lietuvių poetas. Jis gimė 1835m. sausio 17d. Anykščiuose gausioje “karališkųjų” valstiečių šeimoje. Poeto vaikystė buvo sunki ir varginga: jis nuo mažens piemenavo, dirbo sunkius ūkio darbus.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Antanas Baranauskas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Baranauskas gimė 1835 m. sausio 17 d. Anykščiuose, karališkųjų valstiečių šeimoje. Poetas augo kartu su trimis broliais ir seserimi. Trobesiai buvo menki, skurdi ir visa buitis, bet aplinkui buvo graži gamta

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Antanas Baranauskas “Gyvenimas ir kūryba“

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Gimė 1835m. Sausio 17d. Anykščiuose, laisvųjų valstiečių šeimoje. Mokėsi Anykščių pradžios mokykloje. 1856-1858m. mokosi Varnių kunigų seminarijoje. 1858-1863m. mokosi Peterburgo dvasinėje akademijoje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Antanas Baranauskas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Antanas Baranauskas – žymiausias feodalizmo epochos pabaigos lietuvių poetas. Jis gimė 1835m. sausio 17d. Anykščiuose gausioje “karališkųjų” valstiečių šeimoje. Poeto vaikystė buvo sunki ir varginga: jis nuo mažens piemenavo, dirbo sunkius ūkio darbus.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Antanas Baranauskas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Baranauskas gimė 1835 m. sausio 17 d. Anykščiuose, karališkųjų valstiečių šeimoje. Poetas augo kartu su trimis broliais ir seserimi. Trobesiai buvo menki, skurdi ir visa buitis, bet aplinkui buvo graži gamta. Kaip poetas brangino savo tėviškę, matyti iš jo eilėraščio „Naktis prieš atsisveikinant su gimtine”.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Puslapiai:12»