Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Antanas Baranauskas

Visų lietuvių literatūros autorių kūrimo ypatumai

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Visų lietuvių literatūros autorių kūrimo ypatumai

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Antanas Baranauskas

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Pavardės formos: Baranowski, Baranauskis, Baronas. Pasirašinėjo: A.B., Bangputys, Jurksztas Smalaūsis, Jurkštas Smalaūsis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Žmogus ir gamta A. Baranausko “Anykščių Šilelyje”

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Sukurti “Anykščių Šilelį” paskatino daugelis aplinkybių. Tai ir protestas prieš lietuvių kalbos menkinimą, kurį teko A. Baranauskui girdėti per paskaitas Varnių kunigų seminarijoje, ir lenkų romantikų, ypač poemoje minimo A. Mickevičiaus skaitymas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , , ,

Juzos satykis su aplinkiniu pasauliu

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Žmogus, gamta, istorija – trys amžinosios temos, glaudžiai viena su kita susijusios ir dažnai, bent jau lietuvių literatūroje, drauge minimos. Gamta savo pavyzdžiu moko būrus didaktinėje K.Donelaičio poemoje “Metai”, A.Baranausko “Anykščių šilelio” būtis simbolizuoja ne tik gamtos, bet ir lietuvių tautos likimą istorijos vingiuose.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , , , ,

Likimas miško ir žmogaus

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Antanas Baranauskas Anykščių šilelyje” parodė, kokį atspindį žmogaus sieloje paliko krašto gamtos grožis. Poemoje objektyviai atsispindi kai kurie esminiai ano meto Lietuvos tikrovės reiškiniai. Anykščių šilelis” – tai kūrinys, vaizduojąs ne išimtinai gamtą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , , ,

A. Baranausko “Anykščių šilelis”

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

A. Baranauskas tai – dabartimi nusivylęs, vis atsigręžiantis į praeitį poetas romantikas. Kalnai kelmuoti pakalnės nuplikę -tai turbūt tie žodžiai , kur ir geriausiai gali apibudinti poeto nusivylimą dabartimi.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Antanas Baranauskas “Pasikalbėjimas Giesminynko su Lietuva”

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Antanas Baranauskas, įžymus XIX a. lietuvių poetas ir kalbos tyrinėtojas, vėliau matematikas. Jo asmenybė – viena prieštaringiausių bei dramatiškiausių visoje mūsų literatūros istorijoje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

A. Baranausko poema “Anykščių šilelis”

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

A.Baranausko poema “Anykščių šilelis”, klasikinis lietuvių poezijos kūrinys. Antras šimtas metų tebejaudina daugiaprasme metafora “Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę”.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Antano Baranausko gyvenimas

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

1835 m. jis baigę Rumšiškių raštininku mokykla, iki 1856 m. raštininkavo Vainute. Raseiniuose, Sedoje, Skuode. Telšiu gimnazijoje įsigijęs 4 klasių baigimo pažymėjimą, toliau mokęsi Varnių kunigu seminarijoje. 1862 m. baigė Peterburgo dvasine akademija.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Antano Baranausko biografija

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Žymiausias 19 a. lietuvių poetas. Pagrindinis jo kūrinys – poema “Anykščių šilelis”. Gimė poetas Anykščiuose, gausioje valstiečių šeimoje (5 vaikai). Gyveno miesto pakrašty. Tėvai sunkiai vertėsi, bet į baudžiavą nėjo.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Puslapiai:123»