Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Akceptas

Sutartys

Kategorija: Ekonomika, referatas |

Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , ,