Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Finansinės atskaitomybės sudėtis

Autorius: Pjeras

Įvadas……………………………………………………………………………………………………………..3 Finansinės atskaitomybės samprata…………………………………………………………………….4


Pagrindinės sąvokos…………………………………………………………………………………..4 Pagrindiniai finansinės atskaitomybės reikalavimai……………………………………….4

Finansinių ataskaitų elementai…………………………………………………………………….6

Balansas………………………………………………………………………………………………………….8

Pagrindinės sąvokos…………………………………………………………………………………..8

Pagrindiniai reikalavimai balansui……………………………………………………………….8

Pelno (nuostolių) ataskaita…………………………………………………………………………………9

Pagrindinės sąvokos…………………………………………………………………………………..9

Pagrindiniai reikalavimai pelno (nuostolių) ataskaitai……………………………………9

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita………………………………………………………………….10

Pagrindinės sąvokos…………………………………………………………………………………10

Pagrindiniai reikalavimai nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitai………………………10

Pinigų srautų ataskaita…………………………………………………………………………………….11

Pagrindinės sąvokos…………………………………………………………………………………11

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rašykite komentarą

-->