Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Europos sąjungos vaidmuo dabartiniame pasaulyje

Autorius: Mantas

Europos Sąjunga – tai Europos valstybių asociacija, siekianti platesnės ir gilesnės ekonomines bei politinės joje dalyvaujančių šalių integracijos.

ES istorijos pradžia sietina su trimis Europos Bendrijomis: 1951 m. Paryžiuje įsteigta Europos anglių ir pieno bendrija, 1957 m. Romoje įsteigtos Europos atominės energetikos bendrija ir Europos ekonomine bendrija. 1967 m. liepos 1 d. visoms trims bendrijoms įsteigus bendras institucijas, imtas taikyti „Europos Bendrijų“, arba „Europos Bendrija“ terminas.

„Europos Sąjungos“ terminas oficialiai imtas taikyti nuo 1993 m. vasario 7 d. pasirašius Mastrichto sutartį. Iki tol vartojamas „Europos Bendrijos“ terminas buvo pakeistas „Europos Sąjungos“ terminu. Pagal Mastrichto sutartį, Europos Sąjungą sudaro trys sudedamosios dalys: Europos Bendrijos, bendroji užsienio ir saugumo politika, bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse.

Šiandien Europos Sąjunga yra didžiausia pasaulyje tarptautinė organizacija, apimanti 3.9 mln. kv. kilometrų, vienijanti 25 valstybes ir daugiau kaip 455 milijonus gyventojų. tai valstybių asociacija, siekianti glaudesnės ekonominės ir politinės integracijos vardan savo piliečių gerbūvio užtikrinimo, taikos ir stabilumo Europoje. Europos Sąjunga:

• siekia Vieningos Rinkos sukūrimo, kurios viduje panaikinti visi apribojimai laisvam prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimui;

• vykdo bendrą prekybos politiką, numatančią prekybą su trečiosiomis šalimis;

• vykdo bendrą politiką tokiose srityse, kaip: žemės ūkis, transportas, energetika, aplinkos apsauga ir kita;

• kuria ekonominę ir pinigų sąjungą, numatančią vieną visai Europos Sąjungai piniginį vienetą eurą.

Pagrindinis Europos Sąjungos tikslas yra sukurti kuo „glaudesnę Europos tautų sąjungą, kurioje sprendimai yra priimami arčiau piliečio“ (Europos Sąjungos sutartis).

Kadangi ES neapsiriboja vien „narėmis senbuvėmis“ ir į savo gretas priima vis daugiau valstybių, savaime suprantama, kad ji plečiasi ir jos įtaka pasaulyje vis didėja. Tai šiomis dienomis labai aktualu, todėl ir norėčiau pakalbėti apie Europos sąjungos įtaką dabarties pasaulyje.
1. IŠORĖS RYŠIAI: PASAULINIS ĮSIPAREIGOJIMAS

Visai neseniai Europos Komisijoje ir Europos Taryboje įdiegtos naujovės rodo, kiek svarbos Europos Sąjunga šiuo metu teikia santykiams su kitomis pasaulio šalimis. Prieš 15 metų visais išorės ryšiais rūpinosi tik du Komisijos skyriai, o šiandien tokių skyrių yra net šeši. Norint užtikrinti vieningą požiūrį ir aiškų identitetą, visų išorės ryšių koordinavimu rūpinasi išorės ryšių komisaras Chrisas Pattenas. Formuodama politiką ir ją įgyvendindama, Europos Sąjunga remiasi plačiu pasauliniu tinklu. Be daugybės ES akredituotų užsienio šalių ambasadų, Komisija turi per 120 delegacijų trečiosiose šalyse. Komisijos delegacijų vaidmuo yra plėtoti ES dvišalius ryšius su įvairaus dydžio ir turtingumo šalimis, taip remiant ES politiką ir vertybes bei nuolatos informuojant Briuselį apie pokyčius vietose. ES dažnai rengia įvairius pareigūnų, ministrų ir parlamentarų susitikimus bei reguliarius, kartą ar du kartus per metus vykstančius viršūnių susitikimus, kuriuose dalyvauja ir ES partneriai, t.y. JAV, Japonija, Rusija ir Kanada.

1.1. Bendra užsienio ir saugumo politika
Europos Sąjungos bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) buvo pradėta vykdyti po 1993 m. Europos Sąjungos (Mastrichto) sutarties, t.y. po maždaug dvidešimt metų trukusio politinio bendradarbiavimo tarp ES valstybių narių.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rašykite komentarą

-->