Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Europos sąjunga

Autorius: Agnė

Šiandien Europos sąjunga yra didžiausia pasaulyje tarptautinė organizacija, apimanti 3.2 mln. kv.² kilometrų, vienijanti 15 valstybių ir daugiau kaip 370 milijonų gyventojų. 1999 metų ES biudžetas siekia 86 350.4 mln. eurų, arba 362 671.68 mln. Litų. Tai valstybių asociacija, siekianti glaudesnės ekonominės ir politinės integracijos vardan savo piliečių gerbūvio užtikrinimo, taikos ir stabilumo Europoje.

Yra 13 valstybių kurios yra pasiruošusios būti ES narėmis. Tai yra mūsų Lietuva, Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Kipras, Malta, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija.

Lietuva – tai šalis, kandidatė į ES. Referendume dėl narystės ES 91% buvo prabalsuota ” už “. Ar ši šalis bus priimta į ES, sužinosime 2004 gegužės 1d.

Oficialūs santykiai ir bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Europos Bendrijos ( EB ) prasidėjo 1991 m. rugpjūčio 27d., kai EB nusprendė pripažinti Lietuvos nepriklausomybę.

1992 m. gegužės 11d. Lietuva ir Europos Bendrija pasirašė Prekybos ir komercinio bei ekonominio bendradarbiavimo sutartį, kuri įsigaliojo 1993 m. vasario 1d., ir priėmė deklaraciją dėl politinio dialogo tarp EB ir Lietuvos respublikos.

1993 m. birželio 21 – 22 d. vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime Kopenhagoje EB pirmą kartą aiškiai suformulavo savo poziciją dėl Vidurio ir Rytų Europos valstybių narystės ( ES ). Tačiau tai buvo taikoma tik valstybėms, pasirašiusioms Europos sutartis. Baltijos valstybės buvo paminėtos atskiriame paragrafe, kuriame Europos Komisija buvo įpareigota pateikti pasiūlymus dėl tuo metu galiojusių prekybos sutarčių su Baltijos valstybėmis išplėtojimo į laisvosios prekybos sutartis.

1994 m. liepos 18d. buvo pasirašyta ES ir Lietuvos laisvosios prekybos sutartis. Tų pačių metų pabaigoje gruodžio 16d., prasidėjo derybos dėl Europos sutarties. Jos baigėsi 1995 m. balandžio mėn. Europos sutartis buvo pasirašyta birželio 12d.

1995 m. gruodžio 8d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė įteikė oficialų prašymą priimti į ES.

Per pastarąjį dešimtmetį Lietuva padarė ryškią pažangą rengdamasi narystei. Narystės tikslas paskatino aktyviau vykdyti reformas. Lietuva ėmėsi ekonominių reformų, kurios kai kada buvo skausmingos, tačiau būtinos net ir nesiekiant narystės ES, kadangi valstybė nusprendė reformuotis ir sukurti atviros rinkos ekonomiką. Tuo pačiu metu ES teikia Lietuvai paramą, kurios pagrindinis komponentas yra PHARE programa. 2000 – 2002 m. bendra finansinė pagalba siekė apie 126 mln. eurų pagal PHARE programą, 90 mln. eurų pagal SAPARD programą ir apie 155 mln. eurų pagal ISPA programą.

Pastaraisiais metais vis daugiau ES pagalbos buvo skiriama Lietuvos institucijų kūrimui arba stiprinimui. Tai reiškia, kad kuriamos ir stiprinamos demokratinės organizacijos ir viešosios institucijos, kurios įgyvendiną ir įtvirtiną ES acquis.

Todėl 1998 m. Europos Komisija pradėjo vadinamąją poravimo programą, finansuojamą PHARE lėšomis, kuri inicijavo institucijų kūrimo procesą. Remiantis valstybių narių valstybės tarnautojų patirtimi, pagal poravimo programą padedama kandidatėms įgyti struktūrinių, personalinio valdymo ir vadovavimo įgūdžių, reikalingų įgyvendinti asquis, ir siekti valstybių narių standartų.

Lietuvos pažanga įgyvendinat stojimo kriterijus stebi Europos Komisija, kuri ES Taryba kiekvieną kandidatę. 2002 m. reguliariojoje ataskaitoje apie Lietuvos pažangą rengianti vykdomosios reformos ir ji pripažįstama funkcionuojančios rinkos ekonomikos valstybe. Tačiau dar turi nemažai atlikti kovodama su korupcija, mažindama nedarbą, gerindama bendravimą naudotis ES struktūriniais fondais.

Puslapiai: 1 2 3 4

Rašykite komentarą

-->