Studijoms.lt

Referatai, konspektai

EUROPA

Autorius: Domantas

1. Kur imta vartoti Europos sąvoką?

a) Mažojoje Azijoje – Artimuosiuose Rytuose;

b) Pietų vakarinėje dalyje;

c) Pirėnų ir Balkanų pusiasaliuose.

2. Kur antikos laikais buvo plačiai vartojamas žodis “Europa”?

a) Mažojoje Azijoje;

b) Viduržemio jūros pakrantėse;

c) Skandinavijos pusiasalyje.

3. Kur yra Europos Komisijos būstinė?

a) Briuselyje (Belgija);

b) Amsterdame (Olandija);

c) Paryžiuje (Prancūzija).

4. Svarbios Europoje gamtinės kliūtys:

a) Alpės;

b) upės, ežerai;

c) kalnagūbriai.

5. Kokios valstybės karaliai iškėlė taikios Europos konfederacijos idėją kovai su turkais?

a) Slovakijos;

b) Čekijos;

c) Austrijos.

6. Kas iškėlė Jungtinių Europos valstijų idėją?

a) pažangiausi menininkai ir mokslininkai;

b) politikai;

c) visų Europos šalių žymiausi profesoriai.

7. Kada kilo sumanymas kurti Paneuropą?

a) po II pasaulinio karo;

b) įsikūrus EEB;

c) po I pasaulinio karo.

8. Kada buvo pradėtas įgyvendinti Maršalo planas?

a) 1955 metais;

b) 1947 metais;

c) 1951 metais.

9. Kas jungė Rytų Europos valstybes?

a) socialistinė ideologija;

b) politinės savigynos poreikis;

c) ekonomikos saitai.

10. Kieno iniciatyva buvo įsteigta Ekonominės savitarpio pagalbos taryba (ESPT)?

a) SSSR;

b) SSRS;

c) ES.

11. Kas parengė planą bei pasiūlė suvienyti šešių Europos valstybių anglių ir plieno pramonę?

a) Dž. Maršalas;

b) R. Šumanas ir Ž. Monė;

c) F. Lesepsas.

12. Kada buvo įkurta Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB)?

a) 1955 metais;

b) 1947 metais;

c) 1951 metais.

13. Kuria sutartimi buvo įsteigta Europos ekonominė bendrija (EEB)?

a) Paryžiaus;

b) Londono;

c) Romos.

14. Kelintais metais Europos anglių ir plieno bendrija, Euratomas ir Europos ekonominė bendrija buvo pavadintos Europos bendrija (EB)?

a) 1967 metais;

b) 1955 metais;

c) 1947 metais.

15. Kokiame mieste 1992 metais buvo pasirašyta Europos Sąjungos sutartis?

a) Dubline (Airija);

b) Mastrichte (Olandija);

c) Berlyne (Vokietija).

16. Kada buvo pradėta oficialiai vartoti Europos Sąjungos pavadinimą?

a) 1993 m. lapkričio 1d.;

b) 1995 m. vasario 10d.;

c) 1990 m. gegužės 11d.

17. Viena sudėtingiausių Europos Sąjungos veiklos sričių:

a) žemės ūkio politika ir regionų plėtra;

b) valstybių ekonominė padėtis;

c) gyventojų tankumas ir regionų užterštumas.

18. Kur posėdžiauja Europos parlamentas?

a) Amsterdame (Olandija);

b) Briuselyje (Belgija);

c) Strasbūre (Prancūzija).


19. Kada buvo pakoreguota Europos Sąjungos sutartis?

a) 1999 metais;

b) 1997

metais;

c) 1995 metais.

20. Kuri ES valstybė nepritaria Šengeno susitarimui, kuris panaikino vizas beveik tarp visų Europos šalių?

a) Italija;

b) Austrija;

c) Airija.

21. Kiek pasaulio žmonių gyvena Europos Sąjungoje?

a) 14%;

b) 38%;

c) 6%.

22. Kiek Europos Sąjungoje sukuriama bendrojo pasaulio produkto?

a) 41%;

b) 19%;

c) 28%.

23. Kokią šalį ES aplenkė konkurencijoje dėl investicijų į JAV ekonomiką?

a) Kiniją;

b) Japoniją;

c) D.Britaniją.

24. Kiek buvusių SSSR respublikų įkūrė Nepriklausomų Valstybių Sandraugą (NVS)?

a) 12;

b) 8;

c) 4.

25. Kelintais metais buvo įkurta Nepriklausomų Valstybių Sandrauga (NVS)?

a) 1984;

b) 1991;

c) 1989.

26. Kuriame mieste įsikūrusi Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) būstinė?

a) Madride;

b) Maskvoje;

c) Minske.

27. Nuo kada Lietuva yra asocijuota Europos Sąjungos narė?

a) nuo 1998m. vasario 1d.;

b) nuo 1996m. lapkričio 1d.;

c) nuo 2000m. balandžio 10d.

28. Kada Europos bendrija ir Lietuva pasirašė prekybos ir bendradarbiavimo sutartį?

a) 1996m.;

b) 1994m.;

c) 1992m.

29. Kada Lietuva oficialiai pareiškė norą stoti į Europos Sąjungą?

a) 2000m. gegužės 5d.;

b) 1995m. birželio 12d.;

c) 1998m. rugsėjo 22d.

30. Ką suformavo per ilgą laiką Europoje susidariusios skirtingo ekonomikos lygio teritorijos?

a) Europos ekonominę erdvę;

b) Euroregionus;

c) Europos ekolygį.

31. Kokios valstybės lemia Europos ekonominę galią?

a) D.Britanija, Danija, Ispanija, Vokietija;

b) Vokietija, Prancūzija, D.Britanija, Italija;

c) Švedija, Prancūzija, Italija, Danija.

32. Kas geriausiai parodo Europos regionų ūkio skirtumus?

a) importas;

b) eksportas;

c) bendras vidaus produktas.

33. Kaip vadinama Europos ūkio ašis?

a) “žydrasis bananas”;

b) “saulės juosta”;

c) “žydrasis bumerangas”.

34. Kaip vadinamas svarbiausias ekonomikos regionas bei didžiausia ekonominių interesų sankirta?

a) Europos ūkio branduolys;

b) Europos ekonomikos centras;

c) Ekonomikos regionas.

35. Kurios Europos Sąjungos šalys laikomos ekonomiškai silpnomis?

a) Liuksemburgas ir Austrija;

b) Portugalija, Graikija, Ispanijos ir Italijos pietūs;

c) Belgija, Švedija ir Portugalija.

36. Kas yra Europos regionų politikos varomoji jėga?

a) euroregionai;

b) struktūriniai fondai;

c) Strasbūras.

37. Kuri valstybė padarė didelį ekonomikos šuolį, padedant Europos Sąjungai?

a) Olandija;

b) Suomija;

c) Airija.


38. Kuriuos miestus turėtų ekonomiškai sujungti “Dviejų sostinių ašies” projektas?

a) Maskvą ir Sankt Peterburgą;

b) Berlyną ir Paryžių;

c) Amsterdamą ir Kopenhagą.

39. Kas yra euroregionai?

a) pasienio sritys;

b) regioninės dalys;

c) valstybių bendradarbiavimo forma.

40. Kaip vadinamos šalys arba jų dalys, kurias vienija Baltijos jūra?

a) Baltijos jūros regionas;

b) Baltijos jūros sritis;

c) Baltijos jūros teritorija.

41. Nuo kada bendradarbiauja aplinkos apsaugos srityje Baltijos jūros šalys?

a) nuo XIXa. 9 dešimtmečio;

b) nuo XXa.;

c) nuo XXa. 7 dešimtmečio.

42. Nuo kelintų metų Baltijos jūros regiono plėtrą koordinuoja vienuolika šio baseino valstybių?

a) nuo 1994m.;

b) nuo 1974m.;

c) nuo 1983m.

43. Kiek Baltijos regione gyvena žmonių?

a) 230 mln. žm.;

b) apie 105 mln. žm.;

c) iki 300 mln. žm.

44. Kiek Baltijos regione gyvena tautų?

a) 10;

b) 20;

c) 14.

45. Svarbiausi Baltijos regiono plėtotės tikslai:

a) ekonomikos augimas, aplinkos apsauga, solidarumas ir laisvė;

b) aplinkos apsauga, žvejyba;

c) tarptautiniai santykiai, ekonomikos augimas.

46. Kurios valstybės 1973 metais įstojo į Europos Sąjungą?

a) Belgija ir Ispanija;

b) Italija ir Portugalija;

c) Airija, D.Britanija ir Danija.

47. Kada į Europos Sąjungą įstojo Graikija?

a) 1981 m.;

b) 1986 m.;

c) 1988 m.

48. Kurios valstybės į ES įstojo 1995 metais?

a) Ispanija ir Portugalija;

b) Švedija, Suomija ir Austrija;

c) Olandija ir Belgija.

49. Kokių Baltijos jūros salų socialines ir ekologines problemas siekiama išspręsti?

a) Saremos, Gotlando;

b) Ėlando, Olando;

c) visų išvardintų salų.

50. Kokios keturios skirtingos ekonomikos lygio sritys išryškėja Baltijos regione?

a) pietvakarių, pietų, rytų ir šiaurės;

b) pietų, šiaurės, rytų ir vakarų;

c) šiaurės, pietryčių, vakarų ir pietų.


ATSAKYMAI:


1. a)

2. b)

3. a)

4. c)

5. b)

6. a)

7. c)

8. b)

9. a)

10. a)

11. b)

12. c)

13. c)

14. a)

15. b)

16. a)

17. a)

18. c)

19. b)

20. c)

21. c)

22. c)

23. b)

24. a)

25. b)

26. c)

27. a)

28. c)

29. b)

30. a)

31. b)

32. c)

33. a)

34. a)

35. b)

36. b)

37. c)

38. a)

39. c)

40. a)

41. c)

42. a)

43. b)

44. b)

45. a)

46. c)

47. a)

48. b)

49. c)

50. a)

Rašykite komentarą

-->