Studijoms.lt

Referatai, konspektai

EUROPA

Autorius: Domantas

1. Kur imta vartoti Europos sąvoką?

a) Mažojoje Azijoje – Artimuosiuose Rytuose;

b) Pietų vakarinėje dalyje;

c) Pirėnų ir Balkanų pusiasaliuose.

2. Kur antikos laikais buvo plačiai vartojamas žodis “Europa”?

a) Mažojoje Azijoje;

b) Viduržemio jūros pakrantėse;

c) Skandinavijos pusiasalyje.

3. Kur yra Europos Komisijos būstinė?

a) Briuselyje (Belgija);

b) Amsterdame (Olandija);

c) Paryžiuje (Prancūzija).

4. Svarbios Europoje gamtinės kliūtys:


a) Alpės;

b) upės, ežerai;

c) kalnagūbriai.

5. Kokios valstybės karaliai iškėlė taikios Europos konfederacijos idėją kovai su turkais?

a) Slovakijos;

b) Čekijos;

c) Austrijos.

6. Kas iškėlė Jungtinių Europos valstijų idėją?

a) pažangiausi menininkai ir mokslininkai;

b) politikai;

c) visų Europos šalių žymiausi profesoriai.

7. Kada kilo sumanymas kurti Paneuropą?

a) po II pasaulinio karo;

b) įsikūrus EEB;

c) po I pasaulinio karo.

8. Kada buvo pradėtas įgyvendinti Maršalo planas?

a) 1955 metais;

b) 1947 metais;

c) 1951 metais.

9. Kas jungė Rytų Europos valstybes?

a) socialistinė ideologija;

b) politinės savigynos poreikis;

c) ekonomikos saitai.

10. Kieno iniciatyva buvo įsteigta Ekonominės savitarpio pagalbos taryba (ESPT)?

a) SSSR;

b) SSRS;

c) ES.

11. Kas parengė planą bei pasiūlė suvienyti šešių Europos valstybių anglių ir plieno pramonę?

a) Dž. Maršalas;

b) R. Šumanas ir Ž. Monė;

c) F. Lesepsas.

12. Kada buvo įkurta Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB)?

a) 1955 metais;

b) 1947 metais;

c) 1951 metais.

13. Kuria sutartimi buvo įsteigta Europos ekonominė bendrija (EEB)?

a) Paryžiaus;

b) Londono;

c) Romos.

14. Kelintais metais Europos anglių ir plieno bendrija, Euratomas ir Europos ekonominė bendrija buvo pavadintos Europos bendrija (EB)?

a) 1967 metais;

b) 1955 metais;

c) 1947 metais.

15. Kokiame mieste 1992 metais buvo pasirašyta Europos Sąjungos sutartis?

a) Dubline (Airija);

b) Mastrichte (Olandija);

c) Berlyne (Vokietija).

16. Kada buvo pradėta oficialiai vartoti Europos Sąjungos pavadinimą?

a) 1993 m. lapkričio 1d.;

b) 1995 m. vasario 10d.;

c) 1990 m. gegužės 11d.

17. Viena sudėtingiausių Europos Sąjungos veiklos sričių:

a) žemės ūkio politika ir regionų plėtra;

b) valstybių ekonominė padėtis;

c) gyventojų tankumas ir regionų užterštumas.

18. Kur posėdžiauja Europos parlamentas?

a) Amsterdame (Olandija);

b) Briuselyje (Belgija);

c) Strasbūre (Prancūzija).


19. Kada buvo pakoreguota Europos Sąjungos sutartis?

a) 1999 metais;

b) 1997

metais;

c) 1995 metais.

20. Kuri ES valstybė nepritaria Šengeno susitarimui, kuris panaikino vizas beveik tarp visų Europos šalių?

a) Italija;

b) Austrija;

c) Airija.

21. Kiek pasaulio žmonių gyvena Europos Sąjungoje?

a) 14%;

b) 38%;

c) 6%.

22. Kiek Europos Sąjungoje sukuriama bendrojo pasaulio produkto?

a) 41%;

b) 19%;

c) 28%.

23. Kokią šalį ES aplenkė konkurencijoje dėl investicijų į JAV ekonomiką?

a) Kiniją;

b) Japoniją;

c) D.Britaniją.

24. Kiek buvusių SSSR respublikų įkūrė Nepriklausomų Valstybių Sandraugą (NVS)?

a) 12;

b) 8;

c) 4.

25. Kelintais metais buvo įkurta Nepriklausomų Valstybių Sandrauga (NVS)?

Puslapiai: 1 2 3

Rašykite komentarą

-->